Termeni si conditii de utilizare gratuita

 

1. Generalitati

 1. Prestarea serviciilor prin intermediul aplicatiei online de catre  TENDER SERVICE SRL, 550356 SIBIU, STR. CERNEI NR. 22, AP.2, se bazeaza pe conditiile generale de afaceri prezentate mai jos. Sunt valabile conditiile generale de afaceri afisate la data incheierii contractului.

  Accesul este gratuit in perioada de testare,

2. Descrierea serviciilor

 1. TENDER SERVICE SRL ofera clientilor prin intermediul aplicatiei online "licitatie-publica.ro" acces la informatiile prezentate pe licitatie-publica.ro, constand in principal in monitorizarea anunturilor de achizitii publice. O descriere exacta a continuturilor si formatelor se gaseste la sectiunea preturi/abonamente. Punerea la dispozitie a datelor si informatiilor din aceste produse se face pe cheltuiala si riscurile clientului.

3. Durata / Rezilierea contractului

 1. Perioada de testare gratuita este de 7 zile si expira automat fara nici un fel de actiune din partea utiliztorului. In cazul serviciilor gratuite, acestea pot fi activate fara o anuntare prealabila, de exemplu o reactivare a testului gratuit, fara a crea utilizatorului nici un fel de obligatie de plata sau de reziliere..

4. Garantie

 1. TENDER SERVICE SRL nu ofera nici un fel de garantie ca informatiile furnizate corespund asteptarilor clientilor sau ca prin utilizarea acestor informatii se atinge un scop precis..
 2. Defectele, erorile si inexactitatile, prezentate cat mai exact de catre utilizator in scris, vor fi remediate de catre furnizor in masura posibilitatilor, in cel mai scurt timp. Este exclusa garantia ca toate informatiile sunt corecte si complete, precum si garantia ca utilizarea serviciului sau a datelor furnizate corespund in intregime asteptarilor si cerintelor utilizatorului.
  Este exclusa solicitarea de daune din partea utilizatorului pentru intarzieri in furnizarea datelor sau pentru nefurnizarea datelor datorita indisponibilitatii serviciului online, din cauze de intretinere sau mentenanta a paginii web.

5.  Limitarea raspunderii

 1. In general, TENDER SERVICE SRL raspunde doar pentru comportamentul inadecvat al reprezentantilor sai legali sau al angajatilor. Aceasta raspundere este valabila pentru toate pretentiile contractuale si legale.
  Este exclusa raspunderea pentru transmiterea de date incorecte datorita greselilor aparute in sursele din care sunt preluate datele sau erorilor aparute la preluarea si transmiterea acestor date.
  TENDER SERVICE SRL nu raspunde pentru pagube produse prin forta majora sau pentru pagube produse de terti.

6. Utilizarea serviciului

 1. Utilizarea datelor primite prin intermediul serviciului online este limitata la folosul propriu al utilizatorului. Orice transmitere in scop comercial de catre utilizator este interzisa.
  Este interzisa publicarea, modificarea, prelucrarea, dezvoltarea, raspandirea, tiparirea datelor, in special pentru crearea unei baze de date sau pentru transmiterea la terti.
  In cazul constatarii unor abateri in ceea ce priveste folosirea inadecvata a informatiilor de catre utlizator, TENDER SERVICE SRL ieste indreptatita sa intrerupa in orice moment accesul utilizatorului la serviciu. O eventuala reducere de pret la abonament in cazul incalcarii, chiar si partial, a drepturilor de proprietate este exclusa.  TENDER SERVICE SRL isi rezerva dreptul de a utilza si alte cai legale. 

7. Obligatiile si raspunderile clientilor

 1. Clientul este obligat:
  sa nu utilizeze fraudulos modalitatile de acces la aplicatia licitatie-publica.ro.
  sa pastreze secrete datele de acces (nume utilizator si parola) sau sa le modifice ori de cate ori are banuieli ca acestea sunt cunoscute de terti. Clientul este raspunzator pentru utilizarea incorecta a datelor de acces sau pentru pagube produse de utilizarea incorecta sau pierderea datelor de acces.
  sa nu utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri care sa perturbe functionarea in conditii normale a aplicatiei licitatie-publica.ro. Utilizarea serviciului trebuie sa se faca doar in cadrul domeniului de activitate al utilizatorului si in conditiile prezentului contract.
  clientul este raspunzator pentru configurarea conditiilor tehnice necesare utilizarii acestei aplicatii, precum si pentru utilizarea sau transmiterea datelor de acces la serviciu.
  clientul raspunde pentru eventualele pagube produse bazei de date datorita utilizarii incorecte a aplicatiei.

8. Protectia datelor

 1. Conform prevederilor noului Regulament European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”) politica noastra de confidentialittae  se poate regasi aici
 2. clientul se obliga sa respecte legislatia din Romania cu privire la drepturile de proprietate intelectuala. 

9.  Alte prevederi

 1. In masura in care nu au fost amintite anterior, in relatia furnizor-client vor fi respectate toate reglemetarile legale referitoare la protectia datelor, proprietatea intelectuala si orice alte prevederi legale..
  Orice modificari ale conditiilor generale de afaceri, ale preturilor sau conditiilor de plata vor fi comunicate clientilor, in scris, pe e-mail sau online in paginile aplicatiei. Modificarile se considera a fi acceptate, daca utilizatorul nu isi exprima in scris dezacordul cu privire la aceste modificari, in timp  de 2 saptamani de la  comunicare.

10.  Litigii

 1. Orice neintelegere intre partile contractante decurgand din incheierea, interpretarea sau executarea contractului ori in legatura cu acesta si care nu va putea fi solutionata pe cale amiabila, va fi supusa spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

11.  Clauze finale

 1. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. Orice modificare a clauzelor prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul scris al ambelor parti.

12.  Locul de indeplinire / instanta competenta

 1. Locul de indeplinire este sediul societatii. Instanta competenta este cea din Sibiu, Romania. Toate raporturile si prevederile acestui contract sunt supuse legislatiei din Romania.