Termeni si conditii

 

1. generalitati

 1. Prestarea serviciilor prin intermediul aplicatiei online de catre  TENDER SERVICE SRL, 550356 SIBIU, STR. CERNEI NR. 22, AP.2, se bazeaza pe conditiile generale de afaceri prezentate mai jos. Sunt valabile conditiile generale de afaceri afisatela data incheierii contractului.
 2. Abateri de la aceste reguli nu sunt recunoscute.
  Modificari si completari ulterioare precum si alte conventii verbale trebuie  confirmate in scris de catre TENDER SERVICE SRL. aceasta regula este valabila inclusiv pentru eliminarea acestei clauze.

2. descrierea serviciilor

 1. TENDER SERVICE SRL ofera clientilor prin intermediul aplicatiei online "licitatie-publica.ro" acces la informatiile prezentate pe licitatie-publica.ro, constand in principal in monitorizarea anunturilor de achizitii publice. O descriere exacta a continuturilor si formatelor se gaseste la sectiunea preturi/abonamente. Punerea la dispozitie a datelor si informatiilor din aceste produse se face pe cheltuiala si riscurile clientului.

3. Realizarea contractului

 1. Raporturile contractuale intre TENDER SERVICE SRL si client iau nastere dupa transmiterea de catre client al unui formular (comanda) completat si semnat de acesta, prin care accepta inclusiv  "Termeni si conditii".
 2. Clientul trebuie sa furmizeze la inregistrare informatii (date de identificare) reale Clientul se obliga sa anunte imediat modificarile aparute in datele sale de identificare.  TENDER SERVICE SRL isi rezerva dreptul de a intrerupe accesul utilizatorului fara indicarea vreunui motiv, dar in special pentru introducerea unor date false in momentul inregistrarii.

4. conditii de plata

 1. Plata pentru utilizarea bazei de date se face pe baza de abonament platit in avans pe baza de factura. In cazul intarzierii la plata, TENDER SERVICE SRL are dreptul sa activeze abonamentul fara nici o anuntare prealabila. Dupa primirea facturii de catre client, aceasta trebuie platita conform scadentei inscrisa pe factura. Toate preturile sunt exprimate in RON fara TVA.
 2. La intarzierea sau refuzul platii clientul se obliga sa plateasca 20 RON pentru fiecare somatie, in afara cazului cand ia nastere o cheltuiala mai mare prin apelarea la serviciile unui avocat.
 3. Pentru abonamentul gratuit de 7 zile, punctele 4.1) si 4.2) nu sunt valabile.

5. Durata / Rezilierea contractului

 1. Contractul este valabil 1 an si poate fi reziliat cu 1 luna inainte de expirare. Daca nu se anunta renuntarea la abonament cu 1 luna inainte de expirarea abonamentului pentru anul anterior, contractul se prelungeste automat cu cate 1 an. Orice reziliere se face in scris de catre client. Refuzul de a accepta serviciile furnizate nu inseamna rezilierea contractului.
 2. TENDER SERVICE SRL este indreptatita sa rezilieze contractul fara previz si imediat, atunci cand nu ii sunt puse la dispozitie toate datele de identificare reale sau cand sunt puse limitat la dispozitie.
  In cazul serviciilor gratuite, acestea pot fi activate fara o anuntare prealabila, fara crea utilizatorului nici un fel de obligatie de plata sau de reziliere..Aceste reguli sunt valabile in specialpentru abonamentul gratuit de 7 zile.

6. garantie

 1. TENDER SERVICE SRL nu ofera nici un fel de garantie ca informatiile furnizate corespund asteptarilor clientilor sau ca prin utilizarea acestor informatii se atinge un scop precis..
 2. Defectele, erorile si inexactitatile, prezentate cat mai exact de catre utilizator in scris, vor fi remediate de catre furnizor in masura posibilitatilor, in cel mai scurt timp. Este exclusa garantia ca toate informatiile sunt corecte si complete, precum si garantia ca utilizarea serviciului sau a datelor furnizate corespund in intregime asteptarilor si cerintelor utilizatorului.
  Este exclusa solicitarea de daune din partea utilizatorului pentru intarzieri in furnizarea datelor sau pentru nefurnizarea datelor datorita indisponibilitatii serviciului online, din cauze de intretinere sau mentenanta a paginii web.

7.  Limitarea raspunderii

 1. In general, TENDER SERVICE SRL raspunde doar pentru comportamentul inadecvat al reprezentantilor sai legali sau al angajatilor. Aceasta raspundere este valabila pentru toate pretentiile contractuale si legale.
  Este exclusa raspunderea pentru transmiterea de date incorecte datorita greselilor aparute in sursele din care sunt preluate datele sau erorilor aparute la preluarea si transmiterea acestor date.
  TENDER SERVICE SRL nu raspunde pentru pagube produse prin forta majora sau pentru pagube produse de terti.

8. utilizarea serviciului

 1. Utilizarea datelor primite prin intermediul serviciului online este limitata la folosul propriu al utilizatorului. Orice transmitere in scop comercial de catre utilizator este interzisa.
  Este interzisa publicarea, modificarea, prelucrarea, dezvoltarea, raspandirea, tiparirea datelor, in special pentru crearea unei baze de date sau pentru transmiterea la terti.
  In cazul constatarii unor abateri in ceea ce priveste folosirea inadecvata a informatiilor de catre utlizator, TENDER SERVICE SRL ieste indreptatita sa intrerupa in orice moment accesul utilizatorului la serviciu. O eventuala reducere de pret la abonament in cazul incalcarii, chiar si partial, a drepturilor de proprietate este exclusa.  TENDER SERVICE SRL isi rezerva dreptul de a utilza si alte cai legale. 

9. Obligatiile si raspunderile clientilor

 1. Clientul este obligat:
  sa nu utilizeze fraudulos modalitatile de acces la aplicatia licitatie-publica.ro.
  sa pastreze secrete datele de acces (nume utilizator si parola) sau sa le modifice ori de cate ori are banuieli ca acestea sunt cunoscute de terti. Clientul este raspunzator pentru utilizarea incorecta a datelor de acces sau pentru pagube produse de utilizarea incorecta sau pierderea datelor de acces.
  sa nu utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri care sa perturbe functionarea in conditii normale a aplicatiei licitatie-publica.ro. Utilizarea serviciului trebuie sa se faca doar in cadrul domeniului de activitate al utilizatorului si in conditiile prezentului contract.
  clientul este raspunzator pentru configurarea conditiilor tehnice necesare utilizarii acestei aplicatii, precum si pentru utilizarea sau transmiterea datelor de acces la serviciu.
  clientul raspunde pentru eventualele pagube produse bazei de date datorita utilizarii incorecte a aplicatiei.

10. protectia datelor

 1. Conform prevederilor noului Regulament European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”) politica noastra de confidentialittae  se poate regasi aici
 2. clientul se obliga sa respecte legislatia din Romania cu privire la drepturile de proprietate intelectuala. 
   

11.  alte prevederi

 1. In masura in care nu au fost amintite anterior, in relatia furnizor-client vor fi respectate toate reglemetarile legale referitoare la protectia datelor, proprietatea intelectuala si orice alte prevederi legale..
  Orice modificari ale conditiilor generale de afaceri, ale preturilor sau conditiilor de plata vor fi comunicate clientilor, in scris, pe e-mail sau online in paginile aplicatiei. Modificarile se considera a fi acceptate, daca utilizatorul nu isi exprima in scris dezacordul cu privire la aceste modificari, in timp  de 2 saptamani de la  comunicare.

12.  litigii

 1. Orice neintelegere intre partile contractante decurgand din incheierea, interpretarea sau executarea contractului ori in legatura cu acesta si care nu va putea fi solutionata pe cale amiabila, va fi supusa spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

13.  clauze finale

 1. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. Orice modificare a clauzelor prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul scris al ambelor parti.

14.  locul de indeplinire / instanta competenta

 1. Locul de indeplinire este sediul societatii. Instanta competenta este cea din Sibiu, Romania. Toate raporturile si prevederile acestui contract sunt supuse legislatiei din Romania.