Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

T

Termen

a) Termen de depunere a ofertelor – perioada limita acordata de autoritatea contractanta eventualilor participanti la procedura de achizitie publica pentru a pregati si a depune oferta de participare. Acest termen trebuie fixat in asa fel incat sa asigure o cat mai larga concurenta. Ofertele depuse dupa acest termen nu mai pot acceptate.

b) Termen de realizare – perioada fixata prin contractul de achizitie publica pentru executarea lucrarilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor obiect al procedurii. Nerespectarea acestui termen de realizare poate avea drept consecinta aplicarea penalitatilor de intarziere. Termenul de realizare incepe sa curga dupa notificarea ordinului de inepere a lucrarilor;

c) Termen de garantie – perioada contractuala in care contractantul este obligat, pe cheltuiala proprie, sa refaca sau sa inlocuiasca tot sau in parte prestatiile neconforme (lucrari, servicii, produse) si care prezinta vicii sau anomalii. Aceasta perioada curge incepand cu data receptiei provizorii;

d) Termen de plata – Perioada in care autoritatea contractanta trebuie sa vireze titularului contractului de achizitie publica sumele reprezentand pretul prestatiilor executate. In caz de nerespectare a acestui termen, autoritatea contractanta poate fi obligata la plata de daune-interese moratorii calculate in functie de rata dobanzii legale.

Transparenta
Principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica prin care se intelege se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

Tratament egal
Principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica prin care se intelege stabilirea si aplicarea, pe tot parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti. Nu pot fi impuse reguli diferite pentru situatii similare.

Tratat
Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.