Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

S

SEAP

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) reprezinta sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice.

Sistem dinamic de achizitii 

Procesul de achizitie organizat in integralitate prin mijloace electronice si deschis, pe intreaga sa perioada de valabilitate, oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie, pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile autoritatii contractante.

Solicitare de participare 

Solicitarea transmisa de operatorul economic impreuna cu documentele necesare in vederea indeplinirii cerintelor de calificare in prima etapa in cadrul unei   proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare.

Specificatii tehnice- sunt acele descrieri calificative ale obiectului procedurii de achizitie publica, prin indicarea normelor nationale si internationale de referinta.

Standard 

O specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie

Sub-contractare
Situatia in care operatorul economic titular al contractului de achizitie publica ofera realizarea unei anumite operatiuni care face parte din obiectul procedurii in cauza la una sau mai multe societati subcontractante.

Subcontractantii trebuie sa fie in prealabil agreati de catre autoritatea contractanta, dar alegerea subcontractantului este atributul exclusiv al contractantului, deci al celui care se obliga in indeplinirea contractului in cele mai bune conditii fata de autoritatea contractanta.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.