Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

R

Receptie
Operatiunile de control calitativ si cantitativ efectuate la finalizarea lucrarilor sau la livrarea produselor in vedrea asigurarii conformitatii acestora cu specificatiile din caietul de sarcini. Este intocmit un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti si mentionand eventuale observatii.

In cazul in care lucrarile, serviciile sau produsele obiect al procedurii de achizitie publica sunt insotite de un termen de garantie, se procedeaza la o receptie provizorie care are loc la finalizarea lucrarilor sau livrarea produselor si la o receptie definitiva la sfarsitul termenului de garantie.

Receptia desfasurata fara nicio observatie conduce la restituirea garantiilor de buna executie prevazute prin documentatia de atribuire sau contractul de achizitie publica.


Referinta tehnica

Orice specificatie elaborata de organismele europene de standardizare, alta decat standardele europene sau alte organizatii care au activitati de standardizare la care Romania este parte, in conformitate cu proceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei


Revizuire de preturi
Reajustarea preturilor obiectului procedurii de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice intre data inceperii lucrarilor, prestarii serviciilor si pana la finalizarea acestora.

Revizuirea se efectueaza prin aplicarea unei formule de calcul care tine cont de importanta prestatiei obiect al procedurii de achizitie publica si indicii oficiali care reflecta evolutia preturilor aferente.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.