Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

P

Parteneriat pentru inovare

Procedura de atribuire utilizata de autoritatea contractanta pentru dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, in conditiile in care solutiile disponibile pe piata la un anumit moment nu satisfac necesitatile autoritatii contractante


Penalitati
In caz de intarziere in executarea prestatiilor obiect al procedurii de achizitie publica, executantul lucrarilor, prestatorul de servicii sau furnizorul de produse poate sa fie obligat, conform clauzelor contractuale, la plata unor penalitati financiare care sunt deduse din sumele ce  i se cuvin.

Persoana juridica
Colectivitate de persoane fizice avand calitate de subiect de drept distinct, cu organizare de sine statatoare, patrimoniu propriu indreptat spre realizarea unui anume scop. In sens larg, persoana juridica se manifesta sub forma de institutii, asociatie, organizatie, societate comerciala, etc.
Persoana juridica poate fi de drept public sau de drept privat:
–  Persoana juridica de drept public este acea entitate infiintata printr-un act administrativ emis de o autoritate a statului;
–  Persoana juridica de drept privat este acea entitate care a luat nastere in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sau ale Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Prestator de servicii
Orice persoana fizica sau juridica, inclusiv un organism public care ofera servicii pe piata.

Pret
Pretul achizitiei publice poate fi fixat prin diferite modalitati, prezentand astfel mai multe forme:
- Pret unitar: definit in cadrul procedurii de atribuire prin raportare la o prestatie (lucrare, serviciu, produs) exprimata intr-o unitate de masura determinata (m², m³, tona, etc.);
Pret forfetar: fixat pentru o lucrare, o parte dintr-o lucrare sau un ansamblu determinat de prestatii si care se aplica independent de modificarile eventuale care pot afecta, in timpul executarii contractului de achizitie publica, elementele de cost care au servit ca baza la elaborarea acestor preturi;
– Pret ferm: pret care nu variaza pe perioada executarii contractului si este in general aplicabil in cadrul procedurilor a caror executare nu depaseste un an;
Pret revizuibil:  pret supus variatiei pe baza unor formule de calcul prevazute in contractul de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice.

Procedura de atribuire
Etapele care trebuie  parcurse de catre autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie valabil.

Propunere financiara
Partea a ofertei care cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif si alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate in documentatia de atribuire.

Propunere tehnica
Parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau documentatia descriptiva.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.