Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

L

Licitatie deschisa
Procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica care se desfasoara intr-o singura etapa sau cu organizarea suplimentara a unei etape suplimentare de licitatie electronica, la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;

Licitatie electronica
Proces repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate.

Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica in urmatoarele situatii:

a) ca o etapa finala a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, aplicate in cazurile prevazute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, si numai daca specificatiile tehnice au fost definite cu precizie in caietul de sarcini;
b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, in conditiile prevazute la art. 149 alin. (4) si art. 150;
c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de utilizare a licitatiei electronice in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Atribuirea contractelor de servicii si de lucrari, care presupun prestatii intelectuale cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, nu pot face obiectul licitatiei electronice.

Licitatie restransa
Procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica care se desfasoara in doua etape sau cu organizarea suplimentara a unei etape suplimentare de licitatie electronica, la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta.

Etapa I:
Daca nr. candidatilor selectati <nr. minim precizat ( 5) in anuntul de participare atunci:
AC are dreptul de a:
– ANULA procedura; sau de a :
– CONTINUA procedura prin trecere la etapa a 2 a, daca exista cel putin un candidat care a indeplinit criteriile de selectie.

Etapa II:
– AC transmite numai candidatilor selectati
– o invitatie de participare si dupa caz,
– documentatia de atribuire


Liste oficiale

Listele administrate de organismele competente, cuprinzand informatii cu privire la operatorii economici inscrisi pe liste si care reprezinta un mijloc de dovada a indeplinirii cerintelor de calificare si selectie prevazute in liste.


Loturi
Defalcarea, in cadrul unei proceduri de atribuire, a obiectului acesteia in parti distincte pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie contracte distincte unuia sau mai multor operatori economici.

Lucrari de geniu civil 

Lucrarile de constructii prevazute in cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 si 45.25 din anexa nr. 1, cu exceptia celor care au ca obiect constructia de cladiri.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.