Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

G

Garantie
Este angajamentul prin care furnizorul de produse sau executantul de lucarari se obliga fata de autoriatatea contractanta ca, pe perioda stipulata in contract, sa o protejeze impotriva oricarui prejudiciu sau paguba eventuala care ar putea surveni dupa receptionarea lucrarilor sau produselor, fie prin remedierea (repararea, refacerea) lucrarilor/produselor sau inlocuirea echipamentelor recunoscute defectuoase.

Garantia de participare
Garantia  de participare  protejeaza autoritatea contractanta de riscul unui eventual  comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada  derulata   pana la  incheierea  contractului de achizitie publica.

  • Garantia de participare se constituie numai daca autoritatea contractauta o solicita expres prin documentatia de atribuire;
  • Solicitarea constituirii unei garantii de participare este in cazul atribuirii contractelor care sunt relativ complexe ori de cate ori sunt semnale ca este posibila manifestarea unui cormportament necorespunzator al operatorilor economici.


Grupuri de intreprinderi
Mai multi operatori economici sau intreprinderile afiliate acestora care s-au constituit pentru obtinerea unui contract de concesiune

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.