Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

E

 

e-Certis

Sistemul electronic implementat si administrat de Comisia Europeana cuprinzand informatii privind certificate si alte documente justificative solicitate in mod obisnuit de autoritatile contractante in cadrul procedurilor de atribuire.


Eficienta utilizarii fondurilor publice
Principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica prin care se intelege folosirea sistemului concurential ai a criteriilor economice pentru atribuirea contractului cu scopul de a obtine valoare pentru banii cheltuiti.


Eroare aritmetica
Eroare strecurata in ofertele depuse, reprezentand fie o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (trebuie luat în considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator), fie o discrepanta intre litere si cifre (trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata în cifre va fi corectata corespunzator)

Estimarea valorii contractului de achizitie publica
Reprezinta evaloarea contractului de achizitie publica determinata inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare/transmiterii invitatiei de participare, pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fara taxa pe valoarea adaugata, luand in considerare orice forme de optiuni si, in masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului, inclusiv valoarea premiilor/primelor respective.

Eticheta

Orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte.

 

Evaluare tehnica europeana 

Evaluarea documentata a performantelor unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul   document de evaluare european, astfel cum este definit in art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate  pentru  comercializarea produselor  pentru  constructii  si de  abrogare  a  Directivei 89/106/CEE a Consiliului.


Executant de lucrari
Persoana fizica sau juridica care executa lucrari ea insasi sau prin intermediul agentiilor sau sucursalelor sau care apeleaza la serviciile unor tehnicieni sau ale unor grupuri de antrepenori.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.