Feedback

Achizitii publice in Romania

27. mai 2016

In general termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritati publice nationale, regionale sau locale.

 

Piata achizitiilor publice din Romania a atins in 2016 valoarea estimativa de 13.517.029.408 EUR cu un total de 19.079 anunturi / proceduri. La nivel european achizitiile publice reprezenta aproximativ 19 % din PIB-ul UE.

Achizitiile publice reprezinta un aspect esential al investitiilor publice: stimuleaza dezvoltarea economica si reprezinta un element important pentru dinamizarea pietei.

De asemenea, achizitiile publice ofera oportunitati pentru intreprinderi, incurajand astfel investitiile private si contribuind in mod concret la cresterea economica si la crearea de locuri de munca.

Despre achizitii publice in Romania

Din 2016 sistemul de achizitii publice s-a schimbat din temelie, potrivit directivelor europene in domeniu. Cele patru legi adoptate cu privire la achizitiile publice clasice, achizitiile sectoriale, concesiunile de lucrari si servicii si cu privire la remedii au intrat in vigoare la data de 26 mai 2016, abrogand totodata O.U.G. nr. 34/2006. Detalii aici

In plus, incepand cu anul 2018, 100 % din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate in cursul anului respectiv, vor trebui efectuate prin utilizarea mijloacelor electronice. Detalii aici

Unele prevederi au modificat in mod substantial regulile din directivele anterioare (precum cele privind serviciile din Anexa 2B) sau au creat instrumente noi (e.g. parteneriatul inovativ, documentul unic de achizitie european), altele reprezinta in fapt o codificare a jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene (precum cele privind modificarea contractelor de achizitie publica, care incorporeaza in textul directivei conditiile din decizia Pressetext). Aceasta legislatie stufoasa va fi, asadar, un instrument si mai dificil de folosit atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru operatorii economici.

Noile prevederi reusesc sa flexibilizeze in mare masura sistemul de achizitii publice, prin stabilirea unor termene mai scurte si a unor praguri mai ridicate, prin aplicabilitatea mai larga a procedurilor de negociere competitiva si dialog competitiv, sau prin clarificarea procedurilor simplificate de atribuire a serviciilor din fosta Anexa 2B.

Noua legislatie permite o mai buna comunicare intre autoritatile contractante si mediul privat.

S-a creat un cadru juridic necesar pentru consultare si transparenta, anterior demararii procedurii de atribuire. Astfel, autoritatile contractante au dreptul de a organiza consultari ale pietei in vederea pregatirii achizitiei inainte de initierea procedurii de atribuire. Aceste consultari prealabile pot crea premisa intocmirii unor documentatii de atribuire realiste, in linie cu evolutia pietelor relevante.

Sistemul institutional al achizitiilor publice

Infographic-sistem institutional achizitii publice

I.Supraveghetorii sistemului de achizitii publice

 1. Agentia Naționala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.) s-a infiintat prin O.U.G. nr. 13/2015, ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice.

A.N.A.P. are ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice, stabilirea si implementarea sistemului de verificare si control al aplicarii unitare a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice, precum si monitorizarea functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice.

 1. Agentia pentru Agenda Digitala a României – AADR care gestioneaza si opereaza Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) - sistem informatic de utilitate publica, utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace electronice.
 1. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) este un organ cu activitate administrativ-jurisdictionala in ceea ce priveste sistemul de remedii.
 1. Instantele de judecata – au competența alternativa cu privire la solutionarea litigiilor care vizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica.

II Autoritatile contractante

 • Autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice;
 • Organismele de drept public;
 • Asocierile care cuprind cel putin o autoritate contractanta dintre cele prevazute

III Operatorii economici

Operator economic poate fi orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati.

IV Procesul de achizitie publica

1. PLANIFICAREA ACHIZITIEI PUBLICE

In cadrul strategiei anuale de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a elabora programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea achizitiilor publice la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor.

Departamentul specializat de achizitii publice stabileste necesarul intern stabilit in urma analizelor interne realizate de toate departamentele organizatiei. Planul primeste ulterior aprobarea de catre conducatorul autoritatii contractante, cu avizul compartimentului financiar-contabil.

Etapa de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica se initiaza prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate si se incheie cu aprobarea de catre conducatorul autoritatii contractante/unitatii de achizitii centralizate a documentatiei de atribuire.

2. INITIEREA SI LANSAREA PROCEDURII

Autoritatea contractanta potrivit necesarului stabilit in planul de achizitii publice, sau in urma unei nevoi urgente, isi va face publica intentia de a lasa o procedura de achizitie publica printr-una din urmatoarele modalitati:

 • consultarea pietei
 • anunt de intentie;
 • anunt de participare;
 • cerere de oferta / anunt simplificat;
 • cumparare directa.

Tipul procedurii va fi ales tinand cont de anumite praguri valorice. Detalii praguri valorice aici.

Autoritatea contractanta alege modalitatea de achizitie in functie de urmatoarele aspecte:

 • valoarea estimata a tuturor achizitiilor cu acelasi obiect sau destinate utilizarii identice ori similare, ori care se adreseaza operatorilor economici ce desfasoara constant activitati intr-o piata de profil relevanta;
 • complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit;
 • indeplinirea conditiilor specifice de aplicare a anumitor modalitati de atribuire.

Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acordului-cadru incepe prin transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

3. DERULAREA PROCEDURII

Pentru atribuirea cotractelor publice care depasesc pargurile valorice prevazute de legislatie (art. 7), se vor folosi urmatoarele proceduri de atribuire:

Dupa teremenul limita de participare la procedura de licitatie publica are loc:

 • deschiderea ofertelor;
 • evaluarea ofertelor

4. FINALIZAREA PROCEDURII

Autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare precizati in invitatia de participare/anuntul de participare si in documentele achizitiei, daca sunt indeplinite in mod toate conditiile prevazute de lege si stabilite de autoritate in documentatia pentru participarea la licitatie.

Procedura de atribuire se finalizeaza prin:

 • incheierea contractului de achizitie publica/acordului- cadru; sau
 • anularea procedurii de atribuire.

5. DERULAREA CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

In aceasta etapa are loc executarea si monitorizarea implementarii contractului / acordului cadru, cu posibila modificarea a contractului si subcontractarea.

6. FINALIZARE CONTRACT

Autoritatea contractanta are obligatia de a emite documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant/contractant asociat si, daca este cazul, la eventualele prejudicii.

Pentru cei interesati, www.licitatie-publica.ro poate furniza toate anunturile de achizitiile publice publicate in Romania, inclusiv actualizarile sau clarificarile la zi. Tot ce trebuie sa faceti este O Inregistrare Gratuita Aici!

Tender Service Romania, prin serviciul www.licitatie-publica.ro, va poate informa privind achizitiile publice efectuate zilnic, urmarind peste 2500 de surse de publicare a anunturilor de achizitii publice din tara.

Tender Service Group se ofera servicii de informare privind licitatiile publice in 16 tari (click pe o tara pentru a citi mai multe informatii si pentru a merge direct pe site-ul dedicat fiecarei tari): Austria, Bulgaria, America de Sud, Croatia, Republica Ceha, Germania, Grecia, Ungaria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elvetia, Ucraina.


licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.