Feedback
I.D.: 3196507

WATMAN – SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR - Etapa I

ID extins
3-148297
Data publicarii
17.07.14 Exista 157.018 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de atribuire
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
48810000-9 35125100-7 45216125-6 48900000-7 72212900-8
Autoritate contractanta:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Locul realizarii:
RO:
Pretul estimativ:
275.647.971,00 RON
Locul realizarii:
Bucureşti
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Prezenta documentatie de atribuire se refera la achizi?ia unui Contract la cheie de furnizare, servicii ?i lucrari pen-tru proiectul Watman – SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR – Etapa I . “WATMAN – Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor -Etapa I” este un proiect care are drept scop stabilirea unei baze de infrastructuri adecvate la nivel national pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor. Lucrarile de infrastructura propuse, piese de echipamente si dotari, vor fi instalate in puncte distincte pe intreg teritoriul romanesc, in toate cele 11 Bazine Hidrologice: Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-Ialomita, Siret, Prut-Barlad si Dobrogea-Litoral. Obiecte suplimentare: 35121700-5 Sisteme de alarma; 38424000-3 Echipament de masurare si de control; 45220000-5 Lucrari de inginerie si de constructii; 45351000-2 - Lucrari de instalare de inginerie mecanica (Rev.2); 45255400-3 Lucrari de montaj; 38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) 48820000-2 Servere; 38300000-8 Instrumente de masurare; 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 147087 / 08.10.2013
Denumire contract: WATMAN – SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT INTEGRAT AL APEI - FAZA I

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala:  B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040129, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Tuluc, Tel.  +40 214089612, In atentia:  Gheorghe Tuluc, Email:  gheorghe.tuluc@mmediu.ro, Fax:  +40 214089612, Adresa internet (URL):  www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
WATMAN – SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR - Etapa I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pe teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezenta documentatie de atribuire se refera la achizi?ia unui Contract la cheie de furnizare, servicii ?i lucrari pen-tru proiectul Watman – SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR – Etapa I . “WATMAN – Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor -Etapa I” este un proiect care are drept scop stabilirea unei baze de infrastructuri adecvate la nivel national pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor. Lucrarile de infrastructura propuse, piese de echipamente si dotari, vor fi instalate in puncte distincte pe intreg teritoriul romanesc, in toate cele 11 Bazine Hidrologice: Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-Ialomita, Siret, Prut-Barlad si Dobrogea-Litoral. Obiecte suplimentare: 35121700-5 Sisteme de alarma; 38424000-3 Echipament de masurare si de control; 45220000-5 Lucrari de inginerie si de constructii; 45351000-2 - Lucrari de instalare de inginerie mecanica (Rev.2); 45255400-3 Lucrari de montaj; 38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) 48820000-2 Servere; 38300000-8 Instrumente de masurare; 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48810000-9 - Sisteme de informare (Rev.2)
35125100-7 - Senzori (Rev.2)
45216125-6 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii de urgenta (Rev.2)
48900000-7 - Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
275,647,971.42 RON   
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343604 din 12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3625  Denumirea: Contract de furnizare WATMAN – SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR - Etapa I
V.1) Data atribuirii contractului   04.07.2014
V.2) Numarul de oferte primite   4
Numarul de oferte admisibile   2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMAR S.R.L.
Adresa postala:  STR. LEONIDA NR. 25, SECTOR2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020555, Romania, Tel.  021/212.15.71, Email:  tehnic@dimar.ro, Fax:  021/212.12.19
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 276117371.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 275647971.42    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 128967047.97
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Contract de subcontractare nr.4219-1/26.05.2014 incheiat intre SC ROKURA SRL si SC CONTECH GROUP S.R.L cu suma de 50719227.31 LEI fara TVA Contract de subantrepriza nr. 1742/29.05.2014 incheiat intre SC DIMAR S.R.L si SC MIADI PRODUCTION S.R.L cu suma de 78247820.66 LEI fara TVA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu 2007-2013) – Axa prioritara 5 Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
VI.2) Alte informatii
Desemnarea ofertei castigatoare: - În situatia în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, clasamentul se va stabili în ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul în ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele în discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli. Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 în clasament.În situatia în care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate în continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret). Cerintele tehnice si cele referitoare la conditiile si modalitatea de participare la etapa finala de licitatie electronica si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro în cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si în manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa în clasament. Obiecte suplimentare: 35121700-5 Sisteme de alarma 38424000-3 Echipament de masurare si de control 45220000-5 Lucrari de inginerie si de constructii 45351000-2 - Lucrari de instalare de inginerie mecanica (Rev.2) 38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) 48820000-2 Servere
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice în calitate de autoritate contractanta pentru Administra?ia Na?ionala „Apele Române”
Adresa postala:  B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040129, Romania, Tel.  +40 214089612, Email:  gheorghe.tuluc@mmediu.ro, Fax:  +40 214089612, Adresa internet (URL):  www.mmediu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2014 09:16

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
WATMAN - SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT INTEGRAT AL APEI - FAZA I 21.11.13
Servicii de consultanta pentru managementul proiectului, supervizarea lucrarilor in timpul executiei inclusiv asistenta tehnica pentru proiectului "WATMAN - Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I ”  
Servicii de comunicare, informare si publicitate pentru proiectul WATMAN – Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I 02.06.14
Servicii de comunicare, informare si publicitate pentru proiectul WATMAN – Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I  
Servicii de audit financiar pentru proiectul WATMAN – Sistem Informational pentru Management Integrat al Apelor - Etapa I 10.11.14
Servicii de audit financiar pentru proiectul WATMAN – Sistem Informational pentru Management Integrat al Apelor - Etapa I  
Actualizare documentatie Cadru institutional modular de procesare a informatiei vehiculate prin intermediul Programului Operational Sectorial Mediu 25.11.13
ECOGRAF ULTRAPERFORMANT DOPPLER COLOR 4D – OBSTETRICA-GINECOLOGIE 04.10.18
Sistem Informatic pentru Gestiunea Inregistrarilor Documentelor Interne si Externe in cadrul Ministerului Energiei 22.08.17
Asigurarea infrastructurii necesare si implementarea unui sistem informatic integrat pentru optimizarea si remodelarea fluxurilor informationale pentru proiectul „Imbunatatirea procesului decizional la nivelul Ministerului Tineretului si Sportului – Inovatie si invatare” SMIS 32923 24.08.15