Feedback
I.D.: 5887278

Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui

ID extins
2-158358
Data publicarii
02.04.15 Exista 7.402 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
45233140-2
Termenul limita pentru depunere:
15.05.15
Autoritate contractanta:
JUDETUL VASLUI
Locul realizarii:
RO: Vaslui
Pretul estimativ:
54.271.703,00 RON
 
 
Documente participare:
 1. 2-158358.zip
Locul realizarii:
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Investitia cuprinde reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui. Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 284 , pe tronsoane in functie de tipul de sistem rutier existent ; - pe tronsonul de la km 0+000-km 2+650 se va realiza o structura rutiera formata din : 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura si 4 cm strat de uzura BAR 6 . Se vor realiza trotuare din pavele si 57 podete tubulare cu DN=400mm pentru acces la proprietati , se va realiza ridicarea la cota a caminelor de vizitare si se va monta un parapet de protectie in lungime de 60,00 ml ; -pe tronsonul de la km 4+400-km19+4000 se va realiza o structura rutiera formata din : 15 cm fundatie piatra sparta , 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura BAD 20 si 4 cm strat de uzura BAR 16 ; Se vor executa 35 podete la drumul judetean si 82 podete tubulare cu DN =600mm la drumurile laterale; - pe tronsonul de la km 23+413-km 25+500 cu imbracaminte din beton de ciment se va realiza o ranforsare a acesteia ; Se vor realiza santuri betonate in lungime de 4.119 ml; - pe tronsonul de la km 25+500-km 27+079 se va realiza urmatoarea structura rutiera : 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura BAD 20 , 4 cm strat de uzura BA16 . Se vor reabilita 2 poduri din beton in Husi , 1 pod din beton in Epureni , 1 pod in Duda si 2 poduri din beton in Pâhnesti . Valoarea estimata a contractului este de 54.271.703,00 lei, exclusiv TVA, din care: - Valoarea estimata a lucrarilor 48.959.730,00 lei - Organizarea de santier 416.000,00 lei - Cheltuieli diverese si neprevazute 4.895.973,00 lei reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarilor.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL VASLUI
Numar anunt: 158358/ 02.04.2015
Denumire contract: Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala:  Stefan cel Mare nr 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Punct(e) de contact:  Manolachi Petrica, Tel.  +40 235361089, Email:  licitatie@cjvs.eu, Fax:  +40 235361091, Adresa internet (URL):  www.cjvs.eu, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Romania, Regiunea Nord-Est, Judetul Vaslui, Drumul judetean DJ 284
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Investitia cuprinde reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui.
Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 284 , pe tronsoane in functie de tipul de sistem rutier existent ;
- pe tronsonul de la km 0+000-km 2+650 se va realiza o structura rutiera formata din : 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura si 4 cm strat de uzura BAR 6 .
Se vor realiza trotuare din pavele si 57 podete tubulare cu DN=400mm pentru acces la proprietati , se va realiza ridicarea la cota a caminelor de vizitare si se va monta un parapet de protectie in lungime de 60,00 ml ;
-pe tronsonul de la km 4+400-km19+4000 se va realiza o structura rutiera formata din : 15 cm fundatie piatra sparta , 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura BAD 20 si 4 cm strat de uzura BAR 16 ;
Se vor executa 35 podete la drumul judetean si 82 podete tubulare cu DN =600mm la drumurile laterale;
- pe tronsonul de la km 23+413-km 25+500 cu imbracaminte din beton de ciment se va realiza o ranforsare a acesteia ;
Se vor realiza santuri betonate in lungime de 4.119 ml;
- pe tronsonul de la km 25+500-km 27+079 se va realiza urmatoarea structura rutiera : 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura BAD 20 , 4 cm strat de uzura BA16 .
Se vor reabilita 2 poduri din beton in Husi , 1 pod din beton in Epureni , 1 pod in Duda si 2 poduri din beton in Pâhnesti .
Valoarea estimata a contractului este de 54.271.703,00 lei, exclusiv TVA, din care:
- Valoarea estimata a lucrarilor 48.959.730,00 lei
- Organizarea de santier 416.000,00 lei
- Cheltuieli diverese si neprevazute 4.895.973,00 lei reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km
Valoarea estimata a contractului este de 54.271.703,00 lei, exclusiv TVA, din care:
- Valoarea estimata a lucrarilor 48.959.730,00 lei
- Organizarea de santier 416.000,00 lei
- Cheltuieli diverese si neprevazute 4.895.973,00 lei reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 54,271,703RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 500.000,00 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006. Garantia de participare poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 2 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul Autoritatii Contractante-JUDETUL VASLUI, cod fiscal 3394171, cont RO90TREZ6565006XXX000252, deschis la Trezoreria Vaslui. Mod de prezentare: dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta în original. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formularul 3). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului/din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formularul 5 - Declaratie privind eligibilitatea )
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formularul 6 )
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006 (dupa caz).
3. Persoanele juridice române vor prezenta:
a. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiile pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».
b. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».
4. Persoanele juridice straine vor prezenta:
a. Documente edificatoare pentru dovedirea îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta în acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente în acest sens.
Nota: In masura in care procedura de emitere a certificatelor fiscale nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
5. Declaratie Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul 7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat.
6. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul 8)
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Nota: Persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt: Dumitru Buzatu, Vasile Mihalachi, Corneliu Bichinet, Ursulescu Diana-Elena, Caragata Valeriu, Angheluta Eduard, Baragan Marius Andrei, Bentu Dumitru, Bobârnat Radu, Branici Gigi, Caciula Madalin Claudiu, Croitoru Gheorghe, Curelaru Alexandru Lucian, Dima Anca, Dorin Emil, Filip Liviu, Ghetau Ionut Cristian, Gavrilescu Florin, Istrate Viorel, Maftei Nelu Vasilica, Mariciuc Vasile, Plesu Constantin Corneliu, Podosu Nuta, Poiana Constantin, Puf Vasile, Panaite Florin, Rebegea Ionel, Rogozea Aurelian, Sbârlea Catalin, Steimberg Eugenia, Stefanescu Constantin, Talmaciu Constantin, Timofte Anca Gabriela, Tiron Cristina Mihaela, Trifan Ciprian Ionut, Tiru Ilie, Tutuianu Mircea, Huides Manuela-Adriana, Zurba Dorina, Buhus Rodica, Nistor Marin, Anton Aurel, Palade Mariana, Berheci Mariana, Vieru Mariana, Besliu Marian, Popica Nelu, Iacob Iulia, Marin Diana, Gherase Victorita, Manolachi Petrica. Ofertantul trebuie sa aiba obiect de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru îndeplinirea contractului respectiv.
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata.
a) Pentru persoanele juridice române
Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, nume complet, sediul, asociati/actionari, persoanele autorizate/administratori.
b)Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do); - prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.
Informatiile cuprinse în aceste documente vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor si trebuie sa ateste faptul ca domeniul de activitate al ofertantului include si obiectul contractului.
Nota: În cazul în care oferta este depusa de o asociere, cerinta privind obiectul de activitate trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, are obligatia de a prezenta pentru conformitate, la cererea comisiei de evaluare a ofertelor, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, Certificatul constatator emis de ORC in original sau copie legalizata, daca nu a fost depus in aceasta forma initial in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii împreuna) pe ultimii trei ani (2012, 2013, 2014), trebuie sa fie egala cu sau mai mare decat valoarea de 10.000.000,00 lei.
Informatii necesare: Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani - Formularul 9. -Doc. care sa faca dovada indeplinirii cerintei de calificare (Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau balante sau orice alte documente disponibile care probeaza indeplinirea cerintei), în copii lizibile cu mentiunea « conform cu originalul »).
-Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM (daca este cazul). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în limba româna. Conversia lei – valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.
Tert sustinator (daca este cazul). - Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. Sustinerea din partea unui tert se poate asigura cu respectarea art. 186 din OUG nr. 34/2006,
precum si a art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006.
In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul sustinator va depune documente din care sa rezulte propria cifra de afaceri. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 , art. 181 literele a, c1 si d, precum si art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006.
Informatii necesare: -Angajament ferm privind sustinerea. -Decl. privind eligibilitatea – Formularul 5 pentru persoana sustinatoare, privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. -Decl. privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 – Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006) pentru persoana sustinatoare. -Decl. privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 – Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa fi executat în ultimii 5 ani împliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, în cadrul unuia sau maxim trei contracte, lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare drumuri, cu o valoare cumulata de cel putin 10.000.000,00 lei fara TVA.
Informatii necesare:
- Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani – Formularul 10.
- Fisa de informatii privind experienta in executia de lucrari - Formularul 11.
- Certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit (Certificarile pot fi copii lizibile cu mentiunea «conform cu originalul» dupa contracte sau dupa informatiile relevante din contractele prezentate ca similare, procese verbale de receptie, recomandari din partea beneficiarilor sau documente constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor contractuale etc., din care sa rezulte indeplinirea cerintei).
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru anul in care au fost executate lucrarile.
Ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje, instalatii, echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice prezentate, trebuie sa fie specifice categoriei de lucrari acoperite de prezenta documentatie de atribuire.
Informatii necesare:
- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari – Formularul 12.
- Documente (contract/conventie/precontract/ angajament sustinere tert etc.) privind utilajele, mijloacele de transport etc. asigurate de la terti (daca este cazul), din care sa reiasa utilajele puse la dispozitie .
Ofertantul trebuie sa dispuna de personal tehnic responsabil cu îndeplinirea contractului.
Informatii necesare:
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, precum si personalul tehnic responsabil cu îndeplinirea contractului - Formularul 13.
Personalul tehnic responsabil cu îndeplinirea contractului poate fi atât angajati cu contract de munca ai operatorului economic care i-a propus cât si persoane fizice angajate de acesta prin contract/ precontract de munca sau de colaborare sau de prestari servicii sau angajament/acord de participare pentru acest contract de lucrari.
Atentie! Nu se solicita prezentarea in oferta a contractelor/ precontractelor de munca sau de prestari servicii pentru acest contract de lucrari. Doar daca este declarat câstigator, operatorul economic va încheia contract/ precontract de munca sau de prestari servicii pentru acest contract de lucrari cu personalul tehnic responsabil cu îndeplinirea contractului, inainte de semnarea contractului de lucrari.
Ofertantul trebuie sa dispuna de un Coordonator de lucrari (sef de santier), cu diploma de studii superioare cu specialitatea CFDP sau CCIA sau IC sau IF sau CH sau echivalent, cu experienta generala de cel putin 3 ani.
Informatii necesare:
- Prezentare CV în original - Formularul 14.
- Copii dupa diploma de studii.
- Angajament în nume personal - Formularul 15.
Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », dupa caz.
Ofertantul trebuie sa dispuna de un Responsabil tehnic cu executia atestat in conformitate cu Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HGR 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului MLPTL nr. 777/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, in domeniul lucrarii supuse licitatiei: domeniul II - Construc?ii rutiere sau echivalent pentru persoanele nerezidente. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta documentele echivalente emise in statul de resedinta, in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, urmand ca la semnarea contractului, in cazul in care vor fi declarati castigatori, sa prezinte atestatul recunoscut de autoritatile romane.
Informatii necesare:
- Copie certificat de atestatare responsabil tehnic cu executia/document echivalent.
- Copie legitimatie responsabil tehnic cu executia/ document echivalent, cu viza valabila la data limita de depunere a ofertelor.
- Angajament în nume personal - Formularul 15.
Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », dupa caz.
Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin un Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii, desemnat prin decizie sau dispozitie interna.
Informatii necesare:
- Prezentare CV în original - Formularul 14.
- Copie decizie numire ca Responsabil cu controlul tehnic de calitate.
- Angajament în nume personal - Formularul 15.
Documentele se vor prezenta in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », dupa caz.
Informatii privind subcontractarea.
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de subcontractanti si datele de recunoastere a subcontractantilor propusi.
Informatii necesare:
- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora - Formularul 16.
-Declaratii ale subcontractantilor privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.
Informatii privind asocierea (daca este cazul).
În cazul în care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere în care va fi nominalizat liderul asocierii, proportia din contract care revine fiecarui asociat în parte precum si faptul ca liderul asociatiei este resposabil cu executia contractului inclusive platile.
Informatii necesare:
-Acordul de asociere - Formularul 17
În cazul ofertei declarate câstigatoare, la încheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.
Tert sustinator (daca este cazul). Ofertantul isi poate
demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. Sustinerea din partea unui tert se poate asigura cu respectarea art. 190 din OUG nr. 34/2006,
precum si a art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul sustinator va depune documente din care sa rezulte propria experienta similara. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 , art. 181 literele a, c1 si d, precum si art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006. Informatii necesare: - Angajament ferm de sustinere. – Declaratie privind eligibilitatea – Formularul 5 pentru persoana sustinatoare, privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. – Decl. privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 – Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006) pentru persoana sustinatoare. – Decl. privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 – Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii – Certificarea sistemului de management al calitatii - ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile care vor face obiectul contractului. Informatii necesare: -Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii - ISO 9001 sau echivalent, alte
dovezi, în copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare cu exceptia ofertantului/ofertantilor care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea.
Atentie ! În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului – Certificarea sistemului de management in domeniul protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent pentru activitatile care vor face obiectul contractului. Informatii necesare: -Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului - ISO 14001 sau echivalent, alte
dovezi, în copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare cu exceptia ofertantului/ofertantilor care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea.
Atentie ! În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Atentie! Formularele se depun doar in situatia in care la nivelul ofertei exista subcontractanti. Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Atentie! Formularele se depun doar in situatia in care la nivelul ofertei exista asociati. Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III – Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Reabilitare DJ 284 Formulare specifice. Formulare specifice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr. 1660/2006. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda a 24 ore. Licitatia electronica va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electronica tuturor participantilor. Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie înregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces în sistem. Informatii disponibile despre echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatea de inregistrare la: www.e-licitatie.ro Operatorii economici care si-au îmbunatatit oferta, trebuie sa transmita autoritatii contractante în termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea rundei de licitatie electronica, dupa caz, urmatoarele formulare completate cu noile valori prezentate în procesul de reofertare electronica: - Listele cu cantitati de lucrari – Formularul 19. - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale – Formularul 20. - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru – Formularul 21. - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii – Formularul 22. - Lista cuprinzand consumurile privind transporturile – Formularul 23. - Formularul de oferta – Formularul 27. - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv –Formularul 29. - Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – Formularul 30. Documentele se vor depune la adresa mentionata la punctul IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din prezenta Fisa de date. Numar runde 1 Durata rundei 24 ore Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: nu X Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: nu X Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: nu X Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: nu X Se va utiliza pasul de licitare: nu X
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2704/18.03.2015
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2015 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data15.05.2015 11:00
Locul: Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, Judetul Vaslui, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro. In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora. Durata de executie a lucrarilor: 48 luni. Perioada de garantie acordata lucrarilor: 24 luni. Atentie ! Întreprinderile mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute în achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Ofertantii care se incadreaza in categoria întreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, publicata în Monitorul Oficial nr. 681/ 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM prevazute in Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Tel.  +40 235361089, Email:  licitatie@cjvs.eu, Fax:  +40 235361091, Adresa internet (URL):  www.cjvs.eu
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2015 08:14

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui 15.05.15
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui  
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) – Epureni – Duda – Pâhnesti – Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui.  
Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui. 15.05.15
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24 (Husi) – Epureni – Duda – Pahnesti – Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti), km 0+000 – 2+650, km 4+400 – 19+400, km 23+450 – 25+500, 25+500 – 27+079 (L=21,279 km), judetul Vaslui” 07.03.16
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24 (Husi) – Epureni – Duda – Pahnesti – Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti), km 0+000 – 2+650, km 4+400 – 19+400, km 23+450 – 25+500, 25+500 – 27+079 (L=21,279 km), judetul Vaslui”  
Executia de lucrari la obiectivul: ”REABILITARE DRUM DE INTERES LOCAL DC 164, DIN DJ 244 M - GURA ALBESTI KM 0+000 - KM 4+155, COMUNA ALBESTI, JUDETUL VASLUI” 28.08.15
Executia de lucrari la obiectivul: ”REABILITARE DRUM DE INTERES LOCAL DC 164, DIN DJ 244 M - GURA ALBESTI KM 0+000 - KM 4+155, COMUNA ALBESTI, JUDETUL VASLUI”  
Mode4rnizare drumuri satesti in localitatile Grivita si Trestiana, comuna Grivita, judetul Vaslui.  
Mode4rnizare drumuri satesti in localitatile Grivita si Trestiana, comuna Grivita, judetul Vaslui. 30.08.13