Feedback
I.D.: 12390091

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA - SERVICII DE ANALIZA SAU CONSULTANTA TEHNICA.

ID extins
6-34102
Data publicarii
12.04.16 Exista 21.320 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
71621000-7
Termenul limita pentru depunere:
25.04.16
Autoritate contractanta:
Primaria Municipiului Lugoj
Locul realizarii:
RO:
Pretul estimativ:
130.000,00 RON
 
 
Locul realizarii:
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Planul ce va fi elaborat trebuie sa ofere solutii care sa vizeze urmatoarele obiective: • Tuturor cetatenilor sa li se ofere diferite optiuni de transport, care permit accesul la destinatii si servicii esentiale; • Îmbunatatirea sigurantei si securitatii; • Asigurarea conditilor specifice de deplasare ale persoanelor de mobilitate redusa prin furnizarea unor solutii durabile pentru toti locuitorii munic., asigurând incluziunea sociala în activitatile citadine; • Reducerea poluarii atmosferice si fonice, a emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului de energie; • Management eficient al transportului si al mobilitatii; • O buna distributie a bunurilor si servicii de logistica performante; • Restrictionarea accesului auto în anumite zone ale orasului; • Promovarea transp.în comun; • Promovarea unor mijloace de transp. alternative; • Înlocuirea masinii personale în favoarea transp. în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul; • Asigurarea unor spatii de parcare suficiente si a unor piste de rolleri si biciclisti. Ob.vor trebui sa fie cuantificate în urma analizei datelor, a problemelor si a conditiilor viitoare care pot aparea, stabilind tinte, pe baza unor considerente de fezabilitate, cost-eficacitate si care sa identifice masuri si solutii optime. Prestatorul va trebui sa elaboreze Planul de Mobilitate Urbana Durabila în conformitate cu Ghidul Jaspers Orientativ pentru AC din România „Pregatirea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila” publicat de catre Autoritatea de Management a Programului Operational Regional Ofertantii vor depune propunerile de elaborare a studiului având în vedere urmatoarele cerinte obligatorii: Planul de mobilitate urbana durabila va cuprinde în mod obligatoriu cel putin urmatoarele: ? Diagnosticarea sistemului existent de mobilitate si transport, al infrastructurilor, dotarilor si fluxurilor de trafic. Informatiile culese trebuie sa ia în considerare toate cunostintele, rapoarte si date relevante privind organizarea, operatiunile si infrastructura fiecarui sistem de transport;
Primaria Municipiului Lugoj
Adresa postala:  Piata Victoriei Nr.4, Localitatea:  Lugoj, Cod postal:  305500, Romania, Punct(e) de contact:  Mirela Carmen Sepsei, Tel.  +40 256352240, Email:  achizitiipublice@primarialugoj.ro, Fax:  +40 256350393, Adresa internet (URL):  www.primarialugoj.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA - SERVICII DE ANALIZA SAU CONSULTANTA TEHNICA.
CPV: 71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
Descrierea contractului: Planul ce va fi elaborat trebuie sa ofere solutii care sa vizeze urmatoarele obiective: • Tuturor cetatenilor sa li se ofere diferite optiuni de transport, care permit accesul la destinatii si servicii esentiale; • Îmbunatatirea sigurantei si securitatii; • Asigurarea conditilor specifice de deplasare ale persoanelor de mobilitate redusa prin furnizarea unor solutii durabile pentru toti locuitorii munic., asigurând incluziunea sociala în activitatile citadine; • Reducerea poluarii atmosferice si fonice, a emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului de energie; • Management eficient al transportului si al mobilitatii; • O buna distributie a bunurilor si servicii de logistica performante; • Restrictionarea accesului auto în anumite zone ale orasului; • Promovarea transp.în comun; • Promovarea unor mijloace de transp. alternative; • Înlocuirea masinii personale în favoarea transp. în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul; • Asigurarea unor spatii de parcare suficiente si a unor piste de rolleri si biciclisti. Ob.vor trebui sa fie cuantificate în urma analizei datelor, a problemelor si a conditiilor viitoare care pot aparea, stabilind tinte, pe baza unor considerente de fezabilitate, cost-eficacitate si care sa identifice masuri si solutii optime. Prestatorul va trebui sa elaboreze Planul de Mobilitate Urbana Durabila în conformitate cu Ghidul Jaspers Orientativ pentru AC din România „Pregatirea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila” publicat de catre Autoritatea de Management a Programului Operational Regional Ofertantii vor depune propunerile de elaborare a studiului având în vedere urmatoarele cerinte obligatorii: Planul de mobilitate urbana durabila va cuprinde în mod obligatoriu cel putin urmatoarele: ? Diagnosticarea sistemului existent de mobilitate si transport, al infrastructurilor, dotarilor si fluxurilor de trafic. Informatiile culese trebuie sa ia în considerare toate cunostintele, rapoarte si date relevante privind organizarea, operatiunile si infrastructura fiecarui sistem de transport;
Valoarea estimata fara TVA: 130000.00 RON
Conditii contract: Ex.nu va dura mai mult de 180 de zile de la începerea lucr. Termen de predare de 180 de zile se considera de la data const.GB a contr.de servicii. Doc.se va întocmi si preda catre AC in 3 (trei) ex.orig.tiparite, redactate in limba româna, precum si pe suport magnetic (CD), atat în format editabil cât si PDF . Rezultatele simularilor cu ajutorul modelului de transport urban va fi elaborat si în format GIS. CONTRACT CADRU. GB exec. a contr. Ofertantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contr. în cuantum de 2,5 % din valoarea fara TVA a contractului prin deschidere de cont bancar la dispozitia autoritatii contractante si, oricum, pâna la intrarea în efectivitate a contractului, în termen de 2 zile de la semnarea de ambele parti a contractului. Garantia de buna executie a contractului se constituie pe toata perioada de derulare a acestuia si pâna la receptia finala a lucrarilor acceptata de achizitor fara obiectii. Contul de garantie la dispozitia autoritatii contractante se va deschide obligatoriu la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Pe perioda derularii lucrarilor de elaborare a planului de mobilitate, ofertantul declarat câstigator este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate si sanatate în munca a celor privind protectia mediului precum si a celor privind situatiile de urgenta. Cerintele din caietul de sarcini sunt minime si nerespectarea acestora în totalitate conduce la respingerea ofertei. Toate documentele cuprinse în oferta, precum si cele ce vor fi întocmite în cadrul contractului vor fi prezentate în limba româna.
Conditii participare: 1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) ? Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, prin care sa se faca dovada ca are in obiectul de activitate lucrari care fac obiectul prezentei proceduri, eliberat cu maxim 30 zile înainte de termenul de depunere al ofertelor ? Copie de pe Certificatul de înregistrare unic emis de Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala; ? Copie de pe Actul constitutiv (contract de societate si statutul)2. Experienta similara ? Conditie minima de acceptare a ofertei: realizarea cu succes în ultimii 3 ani a minim 2 contracte similare, pentru localitati cu minim 40.000 locuitori. ? Contractele similare trebuie sa fie pentru planuri de mobilitate.DECLARATIE 69, 180, 181
Criterii adjudecare: PRETUL CEL MAI SCAZUT
Termen limita primire oferte: 25.04.2016
Informatii suplimentare: OFERTA SE VA DEPUNE IN PLIC INCHIS LA SEDIUL AC IN TERMENUL PRECIZAT. INFORMATII SUPLIMENTARE LA COMP LICITATII SI ACHIZITII PUBLICE INT 230. ORICE OPERATOR ECONOMIC INTERESAT SA SOLICITE caiet de sarcini, contract cadru si formulare.