Feedback
I.D.: 9337153

LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA

ID extins
7-379467
Data publicarii
21.09.15 Exista 9.638 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
66516100-1
Termenul limita pentru depunere:
06.10.15
Autoritate contractanta:
URBIS S.A. Baia Mare
Locul realizarii:
RO:
Pretul estimativ:
222.000,00 RON
 
 
Documente participare:
 1. 7-379467.zip
Locul realizarii:
Maramureş
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
LOT 1: ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT AFLATE IN DOTAREA SC URBIS SA BAIA MARE LOT 2: SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DE CALATORI ALE SC URBIS SA BAIA MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA. Total cantitati: 90 de mijloace de transport din care: -59 de autobuze -18 troleibuze -6 microbuze -7 buc diverse Mijloacele de transport pe categorie, marca, nr.de inmatriculare, nr de idenficare, cilindree, putere, masa totala autorizata si perioada pentru care se solicita incheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto RCA si de accidente calatori si a bagajelor acestora sunt nominalizate individual in caietul de sarcini Pentru toate cele 83 de mijloace de transport prevazute in Anexa 1 si Anexa 3 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare tip „RCA”si de accidente a persoanelor aflate in mijloacele de transport in comun de calatori si a bagajelor acestora, iar pentru 7 buc autovehicule prevazute in Anexa 2 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare RCA. Incheierea politelor de asigurare se va face în functie de data expirarii politelor anterioare.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: URBIS S.A. Baia Mare
Numar invitatie: 379467/ 21.09.2015
Denumire contract: LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
URBIS S.A. Baia Mare
Cod fiscal RO 10250004,   Adresa STR.8 MARTIE NR.3, Baia MareTelefon +40 262213825Fax +40 262213034
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
STR.8 MARTIE NR.3, Baia Mare, Romania, cod postal: 430406, telefon:+40 262213825, fax:+40 262213034, persoana de contact:Dorica Elvira Vancea
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Baia Mare, str. 8 Martie, nr.3, jud.Maramures
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
LOT 1: ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT AFLATE IN DOTAREA SC URBIS SA BAIA MARE LOT 2: SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DE CALATORI ALE SC URBIS SA BAIA MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA. Total cantitati: 90 de mijloace de transport din care: -59 de autobuze -18 troleibuze -6 microbuze -7 buc diverse Mijloacele de transport pe categorie, marca, nr.de inmatriculare, nr de idenficare, cilindree, putere, masa totala autorizata si perioada pentru care se solicita incheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto RCA si de accidente calatori si a bagajelor acestora sunt nominalizate individual in caietul de sarcini Pentru toate cele 83 de mijloace de transport prevazute in Anexa 1 si Anexa 3 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare tip „RCA”si de accidente a persoanelor aflate in mijloacele de transport in comun de calatori si a bagajelor acestora, iar pentru 7 buc autovehicule prevazute in Anexa 2 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare RCA. Incheierea politelor de asigurare se va face în functie de data expirarii politelor anterioare.
II.1.6) CPV: 66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 222,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantie de participare cuantum de 4440 lei (ptr. echiv.garant.de particip. constituita intr-o alta moneda se va lua cursul valutar comunicat de BNR la data publicarii Anuntului de participare din care – LOT 1 =4200 lei - LOT 2 = 240 lei Perioada de valab 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor - Forma de constit. a garant. de particip :virament bancar sau orice instrum. de garant. emis in cond. legii de o societ. bancara ori de asig. in orig. - scris. de garant. bancara – Formular 4A- în orig. - depunere la casieria unitatii contractante a sumei în numerar pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor - OP in contul autorit. Contr. RO80 RNCB 0182 0341 3783 0001 BCR Baia Mare, confirm. de catre banca pana la data si ora desch. ofertelor . - Autorit. Contract. are dreptul de a retine garant. de particip, ofertantul pierzând astfel suma constit. atunci când acesta din urma se afla în oricare din situatiile prevazute la art.87din HG 925/2006. Garantia de participare ,constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Autorit. Contract. aplica prevederile Legii 346/14.07.2004 ofertantii având posibilitatea de a constitui garantia de particip.în cuantum de 50% din val. stabilita,cu cond.depunerii declaratiei de incadrare in categoria IMM-urilor. Dovada constit. Garant.de particip. se prezinta comisiei de evaluare la începutul sedintei de deschidere a ofertelor.Ofertele care nu vor fi insotite de dovada constit. garant.de particip. vor fi respinse.garant.de particip se va returna ofertantului conf preved.art.88 din HG 925/2006.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Descriere:Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Completare Formular 2 A din sectiunea Formulare si modele Cerinta nr. 2 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 ,din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Completare Formular 2B din sectiunea Formulare si modele Cerinta nr.3 Certificat de Atestare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv taxele locale –formulare tip eliberare de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Ofertantii, persoane juridice romane si straine, trebuie sa faca dovada faptului ca nu au datorii fata de bugetul general consolidat si fata de bugetul local. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea contractului sunt: -General de brigada (r) Pop Ion- director general -ing.Rusu Tudor-director tehnic -ec.Rus Ionut Haralambie - director economic -ing.Firte Ioan-director exploatare - ing.Papuc Ovidiu Calin – sef birou tehnic - ing.Babut Cristina Gratiela- sef serv.logistic - sing.Onea Dorica Elvira-expert achizitii publice -cj.Matesan Alina Maria– consilier juridic achizitii -cj.Robas Monica Natalia – consilier juridic -ec. Sebok Simona Ancuta –sef serv.financiar contabil -ing. Bogdan Georgel Eugen – sef atelier mentenanta nr.1 -ing.Vele Nelu Vasile – sef atelier mentenata nr.2 -ing.Firte Rodica – sef serviciu intern prevenire si protectie situatii de urgenta, managementul calitatii Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii -Completare Formular 2C din sectiunea Formulare si modele In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006, va fi exclus din procedura de atribuire. Cerinta nr.5 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Completare Formular 2E din sectiunea Formulare si modele Cerinta nr. 1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, care sa contina date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii In etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, certificatul constatator depus in copie conform cu originalul. Cerinta nr. 2 Persoane juridice /fizice straine Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, anexandu-se documentele cu traducerea autorizata in limba romana. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Prezentarea a cel putin unui document care dovedeste apartenenta din punct de vedere profesional. Cerinta nr. 3 Prezentarea autorizatiei emisa de A.S.F. pentru anul 2015 pentru practicarea activ. ce face obiectul contractului, sau echivalent, conform Legii 32/2000. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate (ASF), care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei pentru anul 2015
Capacitatea economica si financiara
  Descriere:Cerinta nr. 1 Fisa de informatii generale Cifra de afaceri anuala medie in domeniul care constituie obiectul contractului minima impusa pentru ultimii 3 ani respectiv 2012; 2013;2014 sa fie mai mare sau egala cu Lot 1- 420.000 lei Lot 2 – 24.000 lei,Cerinta nr. 2 Bilant contabil Prezentarea bilanturilor contabile din ultimii trei ani(respectiv 2012, 2013, 2014) vizate si înregistrate de organele competente. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
  Descriere:Cerinta nr. 1 Informatii privind capacitatea tehnica Prezentarea unei liste cu principalele servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,Cerinta nr2 Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat /ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Cerinta nr. 1 Prezentare certificat de implementare a sistemului de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 , sau a oricarui standard echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale U.E, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 06.10.2015 11:30
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 06.10.2015 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 18.09.2015 09:42

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 05.09.16
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 05.10.17
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 06.11.14
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 20.08.13
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 18.10.18