Feedback
I.D.: 4016805

LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA

ID extins
2-154833
Data publicarii
17.10.14 Exista 9.642 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
66516100-1 66512100-3
Termenul limita pentru depunere:
06.11.14
Autoritate contractanta:
URBIS S.A. Baia Mare
Locul realizarii:
RO: Maramures
Pretul estimativ:
201.500,00 RON
 
 
Documente participare:
 1. 2-154833.zip
Locul realizarii:
Maramureş
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
LOT 1: ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT AFLATE IN DOTAREA SC URBIS SA BAIA MARE LOT 2: SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DE CALATORI ALE SC URBIS SA BAIA MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA. Total cantitati: 82 de mijloace de transport din care: -54 de autobuze -18 troleibuze -4 microbuze -6 buc diverse Mijloacele de transport pe categorie, marca, nr.de inmatriculare, nr de idenficare, cilindree, putere, masa totala autorizata si perioada pentru care se solicita incheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto RCA si de accidente calatori si a bagajelor acestora sunt nominalizate individual in caietul de sarcini Pentru toate cele 76 de mijloace de transport prevazute in Anexa 1 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare tip „RCA”si de accidente a persoanelor aflate in mijloacele de transport in comun de calatori si a bagajelor acestora, iar pentru 6 buc autovehicule prevazute in Anexa 2 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare RCA. Incheierea politelor de asigurare se va face în functie de data expirarii politelor anterioare.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: URBIS S.A. Baia Mare
Numar anunt: 154833/ 17.10.2014
Denumire contract: LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
URBIS S.A. Baia Mare
Adresa postala:  STR.8 MARTIE NR.3, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430406, Romania, Punct(e) de contact:  Dorica Elvira Vancea, Tel.  +40 262213825, Email:  achizitii@urbisbaiamare.ro, Fax:  +40 262213034, Adresa internet (URL):  www.urbisbaiamare.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital social in cuantum de 97% Consiliul Local Baia Mare,3% zona metropolitana
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Baia Mare, str. 8 Martie, nr.3, jud.Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1: ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT AFLATE IN DOTAREA SC URBIS SA BAIA MARE
LOT 2: SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DE CALATORI ALE SC URBIS SA BAIA MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA.
Total cantitati:
82 de mijloace de transport din care:
-54 de autobuze
-18 troleibuze
-4 microbuze
-6 buc diverse
Mijloacele de transport pe categorie, marca, nr.de inmatriculare, nr de idenficare, cilindree, putere, masa totala autorizata si perioada pentru care se solicita incheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto RCA si de accidente calatori si a bagajelor acestora sunt nominalizate individual in caietul de sarcini
Pentru toate cele 76 de mijloace de transport prevazute in Anexa 1 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare tip „RCA”si de accidente a persoanelor aflate in mijloacele de transport in comun de calatori si a bagajelor acestora, iar pentru 6 buc autovehicule prevazute in Anexa 2 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare RCA.
Incheierea politelor de asigurare se va face în functie de data expirarii politelor anterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
66512100-3 - Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati:
LOT 1: Asigurare obligatorie de raspundere civila auto RCA pentru 82 de mijloace de transport din care:
-54 de autobuze
-18 troleibuze
-4 microbuze
-6 buc diverse

LOT 2: Asigurare de accidente a persoanelor aflate in mijloacele de transport in comun de calatori si a bagajelor acestora pentru 76 mijloace de transport
Valoarea estimata fara TVA: 201,500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de participare cuantum de 4030 lei (ptr. echiv.garant.de particip. constituita intr-o alta moneda se va lua cursul valutar comunicat de BNR la data publicarii Anuntului de participare din care – LOT 1 = 3800 lei - LOT 2 = 230 lei - Perioada de valab 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor - Forma de constit. a garant. de particip : prin virament bancar sau orice instrum. de garant. emis in cond. legii de o societ. bancara ori de asig. in orig. - scris. de garant. bancara – Formular 4A- în orig. - depunere la casieria unitatii contractante a sumei în numerar pâna la data limita de depunere a ofertelor - OP in contul autorit. Contr. RO80 RNCB 0182 0341 3783 0001 BCR Baia Mare, confirm. de catre banca pana la data si ora desch. ofertelor . - Autorit. Contract. are dreptul de a retine garant. de particip, ofertantul pierzând astfel suma constit. atunci când acesta din urma se afla în oricare din situatiile prevazute la art.87din HG 925/2006. Autorit. Contract. aplica prevederile Legii 346/14.07.2004 ofertantii având posibilitatea de a constitui garantia de particip.în cuantum de 50% din val. stabilita,cu cond.depunerii declaratiei de incadrare in categoria IMM-urilor. Dovada constit. Garant.de particip. trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Ofertele care nu vor fi insotite de dovada constit. garant.de particip. vor fi respinse.garant.de particip se va returna ofertantului conf preved.art.88 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare Formular 2A
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 ,din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare Formular 2B din sectiunea Formulare si modele
Cerinta nr.3
Certificat de Atestare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv taxele locale –formulare tip eliberare de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantii, persoane juridice romane si straine, trebuie sa faca dovada faptului ca nu au datorii fata de bugetul general consolidat si fata de bugetul local.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr.4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea contractului sunt:
-col (r) Pop Ion- director general
-ing.Rusu Tudor-director tehnic
-ec.Rus Ionut Haralambie - director economic
-ing.Firte Ioan-director exploatare
-cj.Matesan Alina Maria –expert achizitii publice
- sing.Vancea Dorica Elvira- expert achizitii publice
-ing.Firte Rodica – sef serviciu intern prevenire si protectie situatii de urgenta, managementul calitatii
-ing. Bogdan Georgel Eugen – sef serviciu tehnic
-cj.Robas Monica Natalia- consilier juridic
-ec.Sebok Simona Ancuta– economist
- ing.Cioban Constantin – sef serviciu logistic
Modalitate de indeplinire
Completare Formular 2C din sectiunea Formulare si modele
In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006, va fi exclus din procedura de atribuire.
Cerinta nr.5
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare Formular 2E din sectiunea Formulare si modele Cerinta nr. 1
Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, care sa contina date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
In etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, certificatul constatator depus in copie conform cu originalul.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice /fizice straine
Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, anexandu-se documentele cu traducerea autorizata in limba romana.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Prezentarea a cel putin unui document care dovedeste apartenenta din punct de vedere profesional.
Cerinta nr. 3
Prezentarea autorizatiei emisa de A.S.F. pentru anul 2014 pentru practicarea activ. ce face obiectul contractului, sau echivalent, conform Legii 32/2000.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate (ASF), care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei pentru anul 2014
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Fisa de informatii generale

Cifra de afaceri anuala medie in domeniul care constituie obiectul contractului, minima impusa pentru ultimii 3 ani-respectiv 2011; 2012;2013 sa fie :
- LOT 1 - mai mare sau egala cu 380000 lei
- LOT 2 – mai mare sau egala cu 23000 lei
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 2F din Sectiunea Formulare si modele.

Pentru determinarea echivalentei cifrei de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2011; 2012;2013).
-2011-curs mediu anual lei/euro 4,2379
-2012-curs mediu anual lei/euro 4,4560
-2013-curs mediu anual lei/euro 4,4190
Cerinta nr. 2
Bilant contabil
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea bilanturilor contabile din ultimii trei ani vizate si înregistrate de organele competente. Ofertantii a caror durata de functionare este mai mica de 3 ani vor prezenta bilanturile contabile aferente duratei de functionare.Vor fi acceptate si alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, in locul bilantului contabil inregistrat pe anul 2013.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind capacitatea tehnica
Prezentarea unei liste a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, continand valori,perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 2G din sectiunea Formulare si modele
Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta nr2
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat /ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 2I din sectiunea Formulare si modele
Cerinta nr. 1
Prezentare certificat de implementare a sistemului de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 , sau a oricarui standard echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale U.E, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistem de management al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pretul total/lot este elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare .Conform cu prevederile art.161-169 din OUG 34/2006, faza finala de licitatie electronica se va desfasura într-o singura runda, durata rundei fiind de 1 zi. Procedura de LE va fi initiata în SEAP de autorit. Contract. prin introducerea numai a ofertantilor care sunt înregistrati în SEAP care au depus oferte si a caror oferta a fost declarata conforma si calificata. Deoarece criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, se vor introduce datele cu preturile ofertate initial, se va stabili calendarul rundei unice de licitare, se va publica anuntul de initiere a LE si se vor informa ofertantii selectati si admisibili. Runda finala de LE nu va începe mai devreme de 2 zile lucratoare de la definitiv. si public. anuntului în SEAP si transmiterea invitatiilor electronice. În timpul derularii (de 1 zi) rundei finale de LE ofertantii pot transmite una sau mai multe oferte exclusiv în sensul îmbunatatirii /preturilor ofertate în jos.Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. In cazul modificarii clasamentului, licitatia nu se prelungeste in mod automat. Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Nu se va utiliza pas minim de licitare.Informatii disponibile ofertantilor in cursul LE. Dupa terminarea rundei finale de LE autoritatea va stabili clasamentul final si va stabili oferta câstigatoare, respectiv oferta care da pretul cel mai mic, determinat conform Caietului de sarcini. Nota: în cazul în care un ofertat nu-si modifica oferta în sensul îmbunatatirii acesteia, la stabilirea clasamentului final este luata în considerare oferta depusa anterior desfasurarii acestei faze, respectiv cea introdusa în prealabil în SEAP de autorit. contract. Pe durata rundei autorit. contract. va asigura principiul tratamentului egal fata de toti ofertantii. Candidatul care în urma rundei finale de LE a oferit cel mai mic pret, va fi invitat sa reconfirme rezultatul din clasamentul final. Ofertantii nu au dreptul ca prin oferta din runda finala de LE sa aduca modificari elementelor din oferta, altele decât pretul.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2014 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data06.11.2014 12:00
Locul: SC URBIS SA Baia Mare, str. 8 Martie, nr.3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareAlte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin, în cadrul propunerii financiare, acelasi pret, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. -Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. - Ofertantii vor depune Declaratia privind calitatea de participant la procedura – completare Formular 2D din sectiunea Formulare si modele. In cazul depunerii unei contestatii contestatarul va depune garant.de buna conduita valabila pt intreaga perioada de la data depunerii contestatiei pana la data raman. definit. a deciziei CNSC sau instantei de judecata. Cuantumul garant. de buna conduita este de 1% din val. estim. a contract.? Lot 1 – 1900 lei, Lot 2 – 115 lei conform art 271 ind. 1 din OUG nr.34/2006
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termen de atac: 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC URBIS SA BAIA MARE
Adresa postala:  Baia Mare, str. 8 Martie, nr.3, jud.Maramures, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430406, Romania, Tel.  +40 262213825, Email:  achizitii@urbisbaiamare.ro, Fax:  +40 262213034, Adresa internet (URL):  www.urbisbaiamare.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2014 15:20

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 05.09.16
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 05.10.17
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 06.10.15
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 20.08.13
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 18.10.18