Feedback
I.D.: 678540

LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA

ID extins
3-141564
Data publicarii
07.11.13 Exista 9.642 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de atribuire
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
66516100-1 66512100-3
Autoritate contractanta:
URBIS S.A. Baia Mare
Locul realizarii:
RO:
Pretul estimativ:
86.856,00 RON
Locul realizarii:
Maramureş
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
LOT 1: ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT AFLATE IN DOTAREA SC URBIS SA BAIA MARE LOT 2: SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DE CALATORI ALE SC URBIS SA BAIA MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA. Total cantitati: 79 de mijloace de transport din care: -49 de autobuze -19 troleibuze -4 microbuze -7 buc diverse Mijloacele de transport pe categorie, marca, nr.de inmatriculare, nr de idenficare, cilindree, putere, masa totala autorizata si perioada pentru care se solicita incheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto RCA si de accidente calatori si a bagajelor acestora sunt nominalizate individual in caietul de sarcini Pentru toate cele 72 de mijloace de transport prevazute in Anexa 1 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare tip „RCA”si de accidente a persoanelor aflate in mijloacele de transport in comun de calatori si a bagajelor acestora, iar pentru 7 buc autovehicule prevazute in Anexa 2 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare RCA. Incheierea politelor de asigurare se va face în functie de data expirarii politelor anterioare.
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 145275 / 29.07.2013
Denumire contract: LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
URBIS S.A. Baia Mare
Adresa postala:  STR.8 MARTIE NR.3, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430406, Romania, Punct(e) de contact:  Dorica Elvira Vancea, Tel.  +40 262213825, Email:  achizitii@urbisbaiamare.ro, Fax:  +40 262213034, Adresa internet (URL):  www.urbisbaiamare.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
     - Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Baia Mare, str. 8 Martie, nr.3, jud.Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1: ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT AFLATE IN DOTAREA SC URBIS SA BAIA MARE LOT 2: SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DE CALATORI ALE SC URBIS SA BAIA MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA. Total cantitati: 79 de mijloace de transport din care: -49 de autobuze -19 troleibuze -4 microbuze -7 buc diverse Mijloacele de transport pe categorie, marca, nr.de inmatriculare, nr de idenficare, cilindree, putere, masa totala autorizata si perioada pentru care se solicita incheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto RCA si de accidente calatori si a bagajelor acestora sunt nominalizate individual in caietul de sarcini Pentru toate cele 72 de mijloace de transport prevazute in Anexa 1 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare tip „RCA”si de accidente a persoanelor aflate in mijloacele de transport in comun de calatori si a bagajelor acestora, iar pentru 7 buc autovehicule prevazute in Anexa 2 a Caietului de sarcini se vor incheia polite de asigurare RCA. Incheierea politelor de asigurare se va face în functie de data expirarii politelor anterioare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
66512100-3 - Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
86,856.42 RON   
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3047  Denumirea: LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA
V.1) Data atribuirii contractului   25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite   3
Numarul de oferte admisibile   2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Adresa postala:  B-dul Nerva Traian, nr.3, Bl. M101, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010722, Romania, Tel.  +40 741878187/10/82, Email:  licitatii@astrasig.ro, Fax:  +40 213188066
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110000.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80106.42    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 3091  Denumirea: Lot 2 - Asigurarea de accidente a persoanelor si a bagajelor acestora
V.1) Data atribuirii contractului   26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite   3
Numarul de oferte admisibile   3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARPATICA ASIG S.A.
Adresa postala:  Str.Autogarii, Nr.1, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550135, Romania, Tel.  +40 0269205202, Email:  licitatii@carpaticaasig.ro, Fax:  +40 0269211040, Adresa internet (URL):  www.carpaticaasig.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17000.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6750.00    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin, în cadrul propunerii financiare, acelasi pret, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. -Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC URBIS SA BAIA MARE
Adresa postala:  STR 8 MARTIE, NR 3, Localitatea:  BAIA MARE, Cod postal:  430406, Romania, Tel.  +40 262213825, Email:  achizitii@urbisbaiamare.ro, Fax:  +40 262213034, Adresa internet (URL):  www.urbisbaiamare.
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 11:15

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 05.09.16
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 05.10.17
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 06.10.15
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 06.11.14
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA  
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - SERVICII DE ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 20.08.13
LOT 1-ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA SI LOT 2 - ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE S.C.URBIS S.A BAIA-MARE SI A BAGAJELOR ACESTORA 18.10.18