Feedback
I.D.: 4076946

furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2014-2015, pâna la data semnarii contractului subsecvent acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit prin procedura de licitatie deschisa demarata

ID extins
3-151099
Data publicarii
22.10.14 Exista 6.161 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de atribuire
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
15811000-6 60000000-8
Autoritate contractanta:
JUDETUL SATU MARE
Locul realizarii:
RO:
Pretul estimativ:
870.061,00 RON
Locul realizarii:
Satu Mare
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Contractul are ca scop, în cadrul Programului guvernamental ”Lapte-corn”, furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2014-2015, pâna la data semnarii contractului subsecvent acordului-cadru ce va fi încheiat în urma finalizarii procedurii de licitatie deschisa demarata. În urma derularii procedurii de achizitie publica urmeaza a fi încheiate 4 contracte cu acelasi obiect pe 4 loturi, reprezentând împartirea judetului în 4 zone: Lot I – Zona Satu Mare; Lot II – Carei; Lot III – Zona Oas si Lot IV – Zona Tasnad, conform anexelor la Caietul de sarcini. Obiectul contractului /lot cuprinde furnizarea produselor de panificatie, transportul si distributia acestora la unitatile de învatamânt pâna la data semnarii contractului subsecvent/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit prin procedura de licitatie deschisa demarata.
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala:  P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440026, Romania, Punct(e) de contact:  Kengye Anetta Annamaria, Tel.  +40 261710495, Email:  anetta_anamaria@yahoo.com, Fax:  +40 261710495, Adresa internet (URL):  www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2014-2015, pâna la data semnarii contractului subsecvent acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit prin procedura de licitatie deschisa demarata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinite de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare si scoli pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat din judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop, în cadrul Programului guvernamental ”Lapte-corn”, furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2014-2015, pâna la data semnarii contractului subsecvent acordului-cadru ce va fi încheiat în urma finalizarii procedurii de licitatie deschisa demarata. În urma derularii procedurii de achizitie publica urmeaza a fi încheiate 4 contracte cu acelasi obiect pe 4 loturi, reprezentând împartirea judetului în 4 zone: Lot I – Zona Satu Mare; Lot II – Carei; Lot III – Zona Oas si Lot IV – Zona Tasnad, conform anexelor la Caietul de sarcini. Obiectul contractului /lot cuprinde furnizarea produselor de panificatie, transportul si distributia acestora la unitatile de învatamânt pâna la data semnarii contractului subsecvent/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit prin procedura de licitatie deschisa demarata.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
870,061 RON   
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
•  Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18405  Denumirea: Lot I - Zona Satu Mare
V.1) Data atribuirii contractului   15.09.2014
V.2) Numarul de oferte primite   1
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARGA QUATTRO S.R.L.
Adresa postala:  Str.25 octombrie, nr 93, Localitatea:  Carei, Cod postal:  445100, Romania, Tel.  +40 0743171614, Email:  office@vargaquattro.ro, Fax:  +40 0261861593, Adresa internet (URL):  www.vargaquattro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 405418.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 405418.00    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18406  Denumirea: Lot II - Zona Carei
V.1) Data atribuirii contractului   15.09.2014
V.2) Numarul de oferte primite   1
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARGA QUATTRO S.R.L.
Adresa postala:  Str.25 octombrie, nr 93, Localitatea:  Carei, Cod postal:  445100, Romania, Tel.  +40 0743171614, Email:  office@vargaquattro.ro, Fax:  +40 0261861593, Adresa internet (URL):  www.vargaquattro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 145107.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 145107.00    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18407  Denumirea: Lot III - Zona Oas
V.1) Data atribuirii contractului   15.09.2014
V.2) Numarul de oferte primite   1
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARGA QUATTRO S.R.L.
Adresa postala:  Str.25 octombrie, nr 93, Localitatea:  Carei, Cod postal:  445100, Romania, Tel.  +40 0743171614, Email:  office@vargaquattro.ro, Fax:  +40 0261861593, Adresa internet (URL):  www.vargaquattro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 181933.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 181933.00    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18408  Denumirea: Lot IV - Zona Tasnad
V.1) Data atribuirii contractului   15.09.2014
V.2) Numarul de oferte primite   1
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS TUR TASNAD
Adresa postala:  STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 36, Localitatea:  Tasnad, Cod postal:  445300, Romania, Tel.  +40 261825500, Email:  contipanif@yahoo.com, Fax:  +40 261825500
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 137603.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 137603.00    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala:  str.Mihai Viteazu nr.8, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440037, Romania, Tel.  +40 261710661, Fax:  +40 261710661
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2014 15:19

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014  
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014  
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014.  
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014. 24.10.13
Acord-cadru de furnizare a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2016-2017, 2017-2018.  
Furniz.produselor lactate pentru elevii din invat.primar si gimnaz. de stat si privat, precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 h din jud.Satu Mare 24.10.13
Acord-cadru de furnizare a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2016-2017, 2017-2018 24.10.16
Acord-cadru de furnizare a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2016-2017, 2017-2018  
Furniz.produselor lactate pentru elevii din invat.primar si gimnaz. de stat si privat, precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 h din jud.Satu Mare  
Acord-cadru de furnizare a produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2014-2015, 2015-2016 12.09.14