Feedback
I.D.: 38240

Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014.

ID extins
2-146436
Data publicarii
10.09.13 Exista 6.163 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
15811000-6 60000000-8
Termenul limita pentru depunere:
24.10.13
Autoritate contractanta:
JUDETUL SATU MARE
Locul realizarii:
RO: Gradinite si scoli pt elevii din învat.primar si g
Locul realizarii:
Satu Mare
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Contractul are ca scop, în cadrul Programului guvernamental ”Lapte-corn”, furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014. În urma derularii procedurii de achizitie publica urmeaza a fi încheiate 4 contracte cu acelasi obiect pe 4 loturi, reprezentând împartirea judetului în 4 zone: Lot I - Zona Satu Mare; Lot II - Carei; Lot III - Zona Oas si Lot IV - Zona Tasnad, conform anexelor la Caietul de sarcini.Obiectul contractului/lot cuprinde furnizarea produselor de panificatie, transportul si distributia acestora la unitatile de învatamânt.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL SATU MARE
Numar anunt: 146436 / 10.09.2013
Denumire contract: Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014.
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026 , Romania , Punct(e) de contact: Dragos Mihaela Alina , Tel. +40 261710495 , Email: mihaela.bura@yahoo.com , Fax: +40 261710495 , Adresa internet (URL): www.cjsm.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026 , Romania , Punct(e) de contact: Dragos Mihaela Alina , Tel. +40 261710495 , Email: mihaela.bura@yahoo.com , Fax: +40 261710495 , Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBERIE NR.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026 , Romania , Punct(e) de contact: Registratura Judetului Satu Mare , Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinite si scoli pt elevii din învat.primar si gimnazial de stat si privat,precum si pt copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 ore din jud.Satu Mare.
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop, în cadrul Programului guvernamental ”Lapte-corn”, furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014. În urma derularii procedurii de achizitie publica urmeaza a fi încheiate 4 contracte cu acelasi obiect pe 4 loturi, reprezentând împartirea judetului în 4 zone: Lot I – Zona Satu Mare; Lot II – Carei; Lot III – Zona Oas si Lot IV – Zona Tasnad, conform anexelor la Caietul de sarcini.
Obiectul contractului/lot cuprinde furnizarea produselor de panificatie, transportul si distributia acestora la unitatile de învatamânt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a) Total produse de panificatie: categoriile de produse de panificatie sunt descrise în Caietul de sarcini – Sectiunea II din Documentatia de atribuire. Cele 4 loturi, reprezinta împartirea judetului în 4 zone: Lot I – Zona Satu Mare; Lot II – Carei; Lot III – Zona Oas si Lot IV – Zona Tasnad, conform anexelor la Caietul de sarcini.
Cantitatile pe fiecare lot în parte sunt urmatoarele:
Lot I – Zona Satu Mare = 17.612 elevi x 100 zile = 1.761.200 buc. produse de panificatie;
Lot II – Zona Carei = 6.707 elevi x 100 zile = 670.700 buc. produse de panificatie;
Lot III – Zona Oas = 8.394 elevi x 100 zile = 839.400 buc. produse de panificatie;
Lot IV – Zona Tasnad = 6.027 elevi x 100 zile = 602.700 buc. produse de panificatie.

Scopul contractului: Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014.
b) Valoarea estimata pentru toate loturile fara TVA este de 1.239.680 lei (reprezentând echivalentul a 282.464,45 €, curs inforeuro pe luna august 2013, 1€ = 4,3888 lei).

Valoarea estimata pe fiecare lot în parte este urmatoarea:
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul I – Zona Satu Mare – este de 563.584 lei, fara TVA
17.612 (elevi) x 100 (zile) x 0,32 (lei/buc) = 563.584 lei;
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul II – Zona Carei – este de 214.624 lei, fara TVA
6.707 (elevi) x 100 (zile) x 0,32 (lei/buc) = 214.624 lei;
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul III – Zona Oas – este de 268.608 lei, fara TVA
8.394 (elevi) x 100 (zile) x 0,32 (lei/buc) = 268.608 lei;
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul IV – Zona Tasnad – este de 192.864 lei, fara TVA
6.027 (elevi) x 100 (zile) x 0,32 (lei/buc) = 192.864 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 1,239,680 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Se constituie:Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,în original,completat Formularul A din Sectiunea III a documentatiei de atribuire;sau - virament bancar în contul Judetului Satu Mare,deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr.RO57TREZ5465006XXX000197,cod fiscal:3897378,care va purta viza bancii,obligatoriu;-depunere de numerar la casieria Judetului Satu Mare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile,de la termenul limita de primire a ofertei si este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Valoarea garantiei de participare pe loturi:Lot I = 11.271,68 lei;Lot II = 4.292,48 lei;Lot III = 5.372,16 lei;Lot IV = 3.857,28 lei.Garantia de participare se constituie în functie de lotul/loturile pentru care ofertantul va depune oferta si în functie de cuantumul garantiei de participare mentionata mai sus.AC va retine din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea estimata a contractului,valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin.(1) lit.b) din OUG 34/2006,cu mod.si compl.ult,suma aferenta pentru Lotul I = 4.343,58 lei,în conditiile prevazute la art.278^1 alin.(1),(2)si(5)din OUG 34/2006,cu mod.si compl.ult.AC va retine din garantia de participare constituita,în raport cu valoarea estimata a contractului,valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin.(1) lit.a) din OUG 34/2006,cu mod.si compl.ult,sumele aferente pentru urmatoarele loturi:Lot II = 2.146,24 lei;Lot III = 2.686,08 lei;Lot IV = 1.928,64 lei,în conditiile prevazute la art.278^1 alin.(1),(2)si(5)din OUG 34/2006,cu mod.si compl.ult.Echivalenta pentru garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, fara TVA; Garantia de buna executie se constituie prin: - Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, conform Formularului B din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului la care se adauga o perioada de 14 de zile, sau - retineri succesive din plata datorata pentru facturi partiale, caz în care contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se va depune de catre contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive proportionale din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Indiferent de forma de constituire documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie va deveni document al contractului de furnizare. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate. Garantia de buna executie se restituie în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei pâna la acea data.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul general consolidat al judetului Satu Mare, pentru anii 2013 si 2014.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA:
Formularele solicitate se vor depune în original.
Documentele solicitate se vor depune în oricare din formele: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator/i.
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
1. Declaratie privind eligibilitatea (privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul C din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.

2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul D din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.

3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul E din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze în prevederile art.181 lit.a, c1 si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.


4.Pentru persoanele juridice/fizice române:
Se vor depune documente din care sa reiasa ca ofertantul nu înregistreaza debite la bugetul de stat si local în raport cu obligatiile aferente lunii anterioare depunerii ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Se vor depune documente echivalente, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.

5. Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul F din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta declaratie.

NOTA: În sensul prevederilor art.69^2 alin.1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Riedl Rudolf, Crasnai Mihaela Elena Ana, Mândrut Marius Vasile, Venemozer Ana Erica, Manta Magdalena Sofia, Chis Ioan, Simon Marcel Florin, Dragos Mihaela Alina, Onci Sergiu Marcel, Tamâian Mircea Mihai Gheorghe, Patcas Janetta Delia Aurora, Ardelean Ciprian George, Bran Ioana, Barcza Daniel Botond, Berinde Vasile, Bota Cosmin Gheorghe, Buzgau Oliviu Aurel, Ciocan Vasile, Draveczky Carol Iosif, Enatescu Virgil, Gindele Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan, Kovács Máté, Lazar Daliana Stefania, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica, Marginean Maria Eva, Mihalca loan, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Panea Alexandru, Pinter Jozsef, Riscau Gheorghe, Rus loan, Rusu Grigore Mihail, Szász Piroska, Stier Péter Gabriel, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile.

Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.

6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010
Ofertantul va depune un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat în conformitate cu Formularul G din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate. Certificat constatator emis de ONRC
a. Persoane juridice/fizice române:
- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.
- Declaratie pe propria raspundere în care va mentiona faptul ca informatiile cuprinse în certificatul constatator depus sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.

b. Persoanele fizice române:
Vor depune autorizatia de functionare PFA.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.

c. Persoane juridice/fizice straine:
Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara în care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, în conformitate cu legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat, în copii conform cu originalul, documente valabile la data limita de depunere a ofertelor. Declaratie pe propria raspundere în care va mentiona faptul ca informatiile cuprinse în documentele edificatoare depuse sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
d. Licenta de fabricatie si document de înregistrare:
Se va depune: Licenta de fabricatie (conf. Ordin nr.357/2003) pentru produsele ofertate, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Document de înregistrare (conf. Ordin nr.111/2008) emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Judeteana/Municipiul Bucuresti valabil la data limita de depunere a ofertelor.
NOTA:
Daca ofertantul este numai distribuitor are obligatia de a prezenta urmatoarele documente pentru producator:
- Licenta de fabricatie pentru produsele ofertate;
- Document de înregistrare.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorul economic în anii financiari precizati. Se va depune Fisa de informatii generale - conform Formularului H din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular H
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor.
Se va depune Formularul I din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Se va completa Anexa la Formularul I - Lista principalelor livrari, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie.
În cazul asocierilor conditia se va considera îndeplinita în mod cumulativ.
2. Se solicita ca ofertantii sa prezinte orice certificat/document cu privire la un contract de furnizare în ultimii 3 ani, având ca obiect similar furnizarea de produse de panificatie.
Se va depune, în acest sens orice certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa denumirea partilor, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc.
NOTA:
Conversia în Lei a valorilor contractelor se va face la cursul mediu BNR aferent anului/anilor în care au fost furnizate produsele, în cazul nerezidentilor, pentru anul/anii îndeplinirii contractului, respectiv:
Anul 2010: 1 € = 4,2099 Lei;
Anul 2011: 1 € = 4,2379 Lei;
Anul 2012: 1 € = 4,4560 Lei.
Pentru anul 2013: se va utiliza cursul valutar mediu lunar comunicat de catre BNR aferent lunii la care se raporteaza contractul/contractele nominalizate în Anexa la Formularul I.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
În cazul asocierilor conditia se va considera îndeplinita în mod cumulativ.
3. Dovada detinerii de mijloace de transport
Se va face dovada detinerii de mijloace de transport respectiv o lista cu aceste autovehicule cu care ofertantul întelege sa efectueze transportul produselor de panificatie, prin prezentarea unei Declaratii conform Formularului O si Anexa la acesta.
Pentru transport si distributie se vor utiliza autovehicule care trebuie sa fie curate si în buna stare pentru a proteja produsele alimentare de contaminare si trebuie, dupa caz, sa fie concepute si construite în asa fel încât sa permita curatarea si/sau dezinfectarea adecvata, conform prevederilor Anexei II cap.IV „Transport” din Regulamentul (CE) nr.852/2004 privind igiena produselor alimentare. Mijloacele de transport ?i/sau containerele utilizate la transportul produselor alimentare trebuie sa asigure pastrarea produselor alimentare la temperaturi adecvate ?i sa permita controlarea acestor temperaturi.
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima asigurarea de mijloace de transport frigorifice în conformitate cu normele de igiena reglementate de Regulamentul UE nr.852/2004.
Se vor prezenta documentele de înregistrare sanitar-veterinara pentru aceste mijloace de transport.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
4. Spatii de depozitare
Pentru produsul ofertat, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în care sa mentioneze faptul ca dispune de spatiu de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor de panificatie, la temperatura indicata de producator, mentionând de asemenea ca acest spatiu detine urmatoarele documente:
- autorizatia sanitara de functionare sau certificat constatator,
- autorizatia sau document de înregistrare sanitar veterinara.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
5. Personalul angajat
Se va depune declaratie pe proprie raspundere ca personalul angajat care manipuleaza produsele este instruit privind normele de igiena a produselor alimentare si are efectuat controlul medical periodic conform cu prevederile HG nr.714/2008.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
6. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Daca este cazul, se va depune Formularul J, precum si Anexa la Formularul J din Sectiunea III – Formulare. Ofertantii vor nominaliza în Anexa la Formularul J, subcontractantii.
Pe parcursul derularii contractului de furnizare, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante. Eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice si financiare.
Nota: Acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
Alte cerinte:
Precizari privind asocierea
- în cazul în care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmând a fi legalizat, doar în situatia în care oferta comuna a acestora va fi declarata câstigatoare, înainte de data semnarii contractului;
- unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de catre persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
- în acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru îndeplinirea contractului. Plata produselor se va face catre liderul asociatiei;
- ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, în cazul în care oferta este declarata câstigatoare, îsi asuma responsabilitatea ca înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul dintre asociatii înregistrati în România pentru îndeplinirea obligatiilor ce îi revine fiecarui asociat în îndeplinirea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul I si Anexa la Formularul I - Formularul O si Anexa la Formularul O - - Formularul J si Anexa la Formularul J -
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul unitar (lei/bucata, fara TVA). Nu exista limite ale valorilor pâna la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi îmbunatatit. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta. Nu se utilizeaza pasul de licitare. În cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca oferta depusa. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 de 1 zi. Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, pot fi accesate de operatorii economici, de pe site-ul www.e-licitatie.ro, la sectiunea „Cerinte tehnice minimale”. Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde în cazul în care nu se îmbunatateste oferta - da Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret - da Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie - nu Licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului -nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2013 10:00
Locul: La sediul Consiliului Judetean Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant imputernicit, caz in care acesta va face dovada imputernicirii sale.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
I. Ofertantul care în urma etapei finale de licitatie electronica se va clasa pe locul 1 are obligatia de a transmite autoritatii contractante în termen de 48 de ore de la încheierea rundei de licitatie electronica, Formularul L continând propunerea financiara finala. II. În conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, în cazul în care în urma etapei suplimentare de licitatie electronica vor exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret unitar, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata câstigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.1 lit.a din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare – Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026 , Romania , Tel. +40 261807154 , Fax: +40 261713072 , Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 16:21

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Furniz.produselor lactate pentru elevii din invat.primar si gimnaz. de stat si privat, precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 h din jud.Satu Mare 24.10.13
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014  
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2013-2014.  
Furniz.produselor lactate pentru elevii din invat.primar si gimnaz. de stat si privat, precum si pt.copiii presc.din grad.de stat si private cu progr.normal de 4 h din jud.Satu Mare  
furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2014-2015, pâna la data semnarii contractului subsecvent acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit prin procedura de licitatie deschisa demarata  
Acord-cadru de furnizare a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2016-2017, 2017-2018 24.10.16
Acord-cadru de furnizare a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2016-2017, 2017-2018  
Acord-cadru de furnizare a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2016-2017, 2017-2018.  
Acord-cadru de furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2014-2015, 2015-2016 11.09.14
Acord-cadru de furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Satu Mare, pentru anii scolari 2014-2015, 2015-2016