Feedback

Licitatii din Licitatii din Romania

Toate licitatiile din Romania intr-un singur loc.

913.739 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Dupa autentificare in site puteti vizualiza si toate licitatiile ACTIVE in acest moment. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 91374)
  Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Anulata - Servicii de formare profesionala – Curs arhivar -DS BIHOR 08.02.18 23.02.18 Bihor
Anulata - Servicii de intretinere si reparatii gazcromatografe de laborator, model Varian si Servicii de intretinere si reparatii gazcromatografe de laborator, model Agilent 25.01.18 09.02.18 Sibiu
Anulata - Servicii de proiectare, faza PTH, detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea avizelor ?i autoriza?iei de construire, asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investi?ii “Reabilitare, modernizare ?i dotare ?coala Primara nr. 1 Cristesti, comuna Criste?ti, jude?ul Boto?ani în vederea ob?inerii autoriza?iei sanitare de func?ionare” 05.02.18 23.02.18 Botoşani
Anulata - Servicii de proiectare faza PTH, detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea avizelor ?i autoriza?iei de construire, asisten?a tehnica din partea proiectantului ?i participarea la fazele incluse în programul de control al lucrarilor, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investi?ii ”Reabilitare, modernizare ?i dotare ?coala Primara nr. 4 Unguroaia, comuna Criste?ti, jude?ul Boto?ani, în vederea ob?inerii autoriza?iei sanitare de func?ionare” 05.02.18 23.02.18 Botoşani
Anulata - Servicii de proiectare si executie lucrari pentru „CONTINUAREA LUCRARILOR: REPARATIE CURENTA SI EXTINDERE PRIMARIE, COMUNA BULBUCATA, JUD. GIURGIU” 06.02.18 23.02.18 Giurgiu
Anulata - Achizitie Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara (45 de sectoare din 8 UAT- uri) 06.02.18 23.02.18 Iaşi
Anulata - Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului: „Reabilitarea si extinderea scolii gimnaziale din localitatea Calimanesti, Judetul Mures” 06.02.18 23.02.18 Mureş
Anulata - Achizitie Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara pentru un numar total de 40 sectoare din 6 UAT- uri 07.02.18 23.02.18 Neamţ
Anulata - Serviciul de proiectare pentru elaborarea PAC+PT+POE+DAA si asistenta tehnica pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului de investitii „Sistem centralizat de alimentare cu apa” si „Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere” in satele Botoroaga si Valea Ciresului, comuna Botoroaga, judet Teleorman. 08.02.18 23.02.18 Teleorman
Anulata - Lucrari agricole 2018 09.02.18 23.02.18 Galaţi

Anulata - Servicii de formare profesionala – Curs arhivar -DS BIHOR

Data publicarii 08.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 80530000-8
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Locul realizarii: RO: Bihor
Pretul estimativ: 9.000,00 RON

Anulata - Servicii de intretinere si reparatii gazcromatografe de laborator, model Varian si Servicii de intretinere si reparatii gazcromatografe de laborator, model Agilent

Data publicarii 25.01.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 50531200-8
Termenul limita pentru depunere: 09.02.18
Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Servicii de proiectare, faza PTH, detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea avizelor ?i autoriza?iei de construire, asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investi?ii “Reabilitare, modernizare ?i dotare ?coala Primara nr. 1 Cristesti, comuna Criste?ti, jude?ul Boto?ani în vederea ob?inerii autoriza?iei sanitare de func?ionare”

Data publicarii 05.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA CRISTESTI (CONSILIUL LOCAL CRISTESTI)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Servicii de proiectare faza PTH, detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea avizelor ?i autoriza?iei de construire, asisten?a tehnica din partea proiectantului ?i participarea la fazele incluse în programul de control al lucrarilor, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investi?ii ”Reabilitare, modernizare ?i dotare ?coala Primara nr. 4 Unguroaia, comuna Criste?ti, jude?ul Boto?ani, în vederea ob?inerii autoriza?iei sanitare de func?ionare”

Data publicarii 05.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA CRISTESTI (CONSILIUL LOCAL CRISTESTI)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Servicii de proiectare si executie lucrari pentru „CONTINUAREA LUCRARILOR: REPARATIE CURENTA SI EXTINDERE PRIMARIE, COMUNA BULBUCATA, JUD. GIURGIU”

Data publicarii 06.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 45262800-9
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: Primaria Com. Bulbucata
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Achizitie Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara (45 de sectoare din 8 UAT- uri)

Data publicarii 06.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71354300-7
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA IASI
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului: „Reabilitarea si extinderea scolii gimnaziale din localitatea Calimanesti, Judetul Mures”

Data publicarii 06.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: Comuna Fântânele (Primaria Comunei Fantanele)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Achizitie Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara pentru un numar total de 40 sectoare din 6 UAT- uri

Data publicarii 07.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71354300-7
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Serviciul de proiectare pentru elaborarea PAC+PT+POE+DAA si asistenta tehnica pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului de investitii „Sistem centralizat de alimentare cu apa” si „Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere” in satele Botoroaga si Valea Ciresului, comuna Botoroaga, judet Teleorman.

Data publicarii 08.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71321000-4
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA BOTOROAGA (PRIMARIA BOTOROAGA)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Lucrari agricole 2018

Data publicarii 09.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 77100000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura ?i Vinificatie Bujoru
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR