Feedback

Licitatii din Macedonia

Aici gasiti licitatii din Macedonia.

74.248 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Dupa autentificare in site puteti vizualiza si toate licitatiile ACTIVE in acest moment. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 7425)
  Titlul Publicat Termen Limita Regiune
ПРЕВОЗ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ЈУ М.Ц.С.Р - ТЕТОВО 14.01.17 20.01.17 Macedonia
Вршење на систематски преглед на вработените на ОOУ,, Наим Фрашери,, Тетово за 2017 година 14.01.17 20.01.17 Macedonia
БЕНЗИН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУ.М.Ц.С.Р , Тетово 14.01.17 20.01.17 Macedonia
Осугурителни услуги за осигурување од автомобилска одговорност 13.01.17 18.01.17 Macedonia
Набавка и резервација на авиобилети 13.01.17 18.01.17 Macedonia
Услуга за адаптација на хол – поставување на кабина за лицата за обезбедување во училиштето. 13.01.17 18.01.17 Macedonia
Услуги за превоз на ученици и вработени 13.01.17 18.01.17 Macedonia
Агенциски услуги за привремени вработувања за потребите на општина Конче 13.01.17 18.01.17 Macedonia
Терминали за електронска евиденција за ДТА, РЕК Битола 13.01.17 18.01.17 Macedonia
Привремени вработувања за 2017 година 13.01.17 18.01.17 Macedonia

ПРЕВОЗ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ЈУ М.Ц.С.Р - ТЕТОВО

Data publicarii 14.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Тетово

Вршење на систематски преглед на вработените на ОOУ,, Наим Фрашери,, Тетово за 2017 година

Data publicarii 14.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: ООУ.„Наим Фрашери„

БЕНЗИН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУ.М.Ц.С.Р , Тетово

Data publicarii 14.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Тетово

Осугурителни услуги за осигурување од автомобилска одговорност

Data publicarii 13.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 18.01.17
Autoritate contractanta: Општина Ресен

Набавка и резервација на авиобилети

Data publicarii 13.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 18.01.17
Autoritate contractanta: АГРО - БЕРЗА Скопје

Услуга за адаптација на хол – поставување на кабина за лицата за обезбедување во училиштето.

Data publicarii 13.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 18.01.17
Autoritate contractanta: СУГС Зеф Луш Марку - Скопје

Услуги за превоз на ученици и вработени

Data publicarii 13.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 18.01.17
Autoritate contractanta: СУГС Георги Димитров - Скопје

Агенциски услуги за привремени вработувања за потребите на општина Конче

Data publicarii 13.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 18.01.17
Autoritate contractanta: Општина Конче

Терминали за електронска евиденција за ДТА, РЕК Битола

Data publicarii 13.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 18.01.17
Autoritate contractanta: АД Електрани на Македонија - Скопје

Привремени вработувања за 2017 година

Data publicarii 13.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 18.01.17
Autoritate contractanta: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп