Feedback

Licitatii din Macedonia

Aici gasiti licitatii din Macedonia.

75.835 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Dupa autentificare in site puteti vizualiza si toate licitatiile ACTIVE in acest moment. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 7584)
  Titlul Publicat Termen Limita Regiune
авионски билети со трансфери до аеродроми 22.02.17 27.02.17 Macedonia
ТВ апарати и аналогни телефонски апарати за фиксна телефонија за потребите на Собранието на Република Македонија 22.02.17 27.02.17 Macedonia
Набавка на услуги за фотокопирање 22.02.17 27.02.17 Macedonia
Набавка на хигиенски средства 22.02.17 27.02.17 Macedonia
Услуги на надворешен ревизор 22.02.17 27.02.17 Macedonia
услугипревозни услуги во образованието за натпревари(со минибус или автобус во Република Македонија за ученици и наставници од СОУ,,Св.Кирил и Методиј,,Неготино за 2017 год ). 22.02.17 27.02.17 Macedonia
Систематски прегледи 22.02.17 27.02.17 Macedonia
Поправки и тековно одржување на ИТ опрема 22.02.17 27.02.17 Macedonia
Набавка на стоки-продолжување на ОРАКЛ лиценца 22.02.17 27.02.17 Macedonia
Канал во должина од 200 метри 22.02.17 27.02.17 Macedonia

авионски билети со трансфери до аеродроми

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: СОУ Таки Даскало - Битола

ТВ апарати и аналогни телефонски апарати за фиксна телефонија за потребите на Собранието на Република Македонија

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Собрание на Република Македонија

Набавка на услуги за фотокопирање

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Општина Кавадарци

Набавка на хигиенски средства

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите

Услуги на надворешен ревизор

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

услугипревозни услуги во образованието за натпревари(со минибус или автобус во Република Македонија за ученици и наставници од СОУ,,Св.Кирил и Методиј,,Неготино за 2017 год ).

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: СОУ Св. кирил и Методиј - Неготино

Систематски прегледи

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: ЈОУДГ Естреја О.Мара - Битола

Поправки и тековно одржување на ИТ опрема

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Државен пазарен инспекторат

Набавка на стоки-продолжување на ОРАКЛ лиценца

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Управа за заштита на културното наследство

Канал во должина од 200 метри

Data publicarii 22.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Општина Јегуновце