Feedback

Licitatii din Bulgaria

Aici gasiti licitatii din Bulgaria.

319.080 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Dupa autentificare in site puteti vizualiza si toate licitatiile ACTIVE in acest moment. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 31908)
  Titlul Publicat Termen Limita Regiune
"Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна агенция ,,Д 24.02.17 27.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани храни за нуждите на ДГ "Росица”Извършва се доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани храни, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от докумен 24.02.17 27.02.17 Пловдив / Plovdiv
Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за водите (ЗВ), Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за устройство на територията (ЗУТ), 24.02.17 27.02.17 Бургас / Burgas
"Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: "Изработване на инвестиционни проекти за детски градини и общински сгради на територията на община Аврен, както следв 24.02.17 27.02.17 Варна / Varna
"Доставка за нуждите на Детска градина "Слънчево детство" на следните хранителни продукти:- мляко и млечни хранителни продукти;- хляб и тестени изделия; - месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;- пресни плодове и зеленчуци;- плодови и зеленчукови к 24.02.17 27.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства от автомобилния парк на Министерството на младежта и спорта, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи" 24.02.17 27.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Сервизно обслужване на автомобилите, собственост на Община Гълъбово, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи” по Обособени позиции № 1 и № 2 24.02.17 27.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на услуга по управление, координация и вътрешен контрол на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-1806-C01 в качество на Технически сътрудник/ Координатор по проекта и на Счетоводител по проекта 23.02.17 27.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на професионално обучение 24.02.17 27.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на ръководители на проекти за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради и многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг по обособени позиции". 23.02.17 27.02.17 Плевен / Pleven

"Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна агенция ,,Д

Data publicarii 24.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 79990000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 70.000,00 BGN

"Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани храни за нуждите на ДГ "Росица”Извършва се доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани храни, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от докумен

Data publicarii 24.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 15300000 15870000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: ДГ Росица
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 12.000,00 BGN

Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за водите (ЗВ), Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за устройство на територията (ЗУТ),

Data publicarii 24.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 90700000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Община Несебър
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 70.000,00 BGN

"Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: "Изработване на инвестиционни проекти за детски градини и общински сгради на територията на община Аврен, както следв

Data publicarii 24.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71320000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Община Аврен
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 52.500,00 BGN

"Доставка за нуждите на Детска градина "Слънчево детство" на следните хранителни продукти:- мляко и млечни хранителни продукти;- хляб и тестени изделия; - месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;- пресни плодове и зеленчуци;- плодови и зеленчукови к

Data publicarii 24.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 15000000 15500000 15800000 15100000 15300000 03200000 03142500 03311000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Детска градина Слънчево детство
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 35.000,00 BGN

"Техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства от автомобилния парк на Министерството на младежта и спорта, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи"

Data publicarii 24.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 50100000 34300000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Министерство на младежта и спорта
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 41.666,00 BGN

"Сервизно обслужване на автомобилите, собственост на Община Гълъбово, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи” по Обособени позиции № 1 и № 2

Data publicarii 24.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 50112000 34300000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Община Гълъбово
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 70.000,00 BGN

Извършване на услуга по управление, координация и вътрешен контрол на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-1806-C01 в качество на Технически сътрудник/ Координатор по проекта и на Счетоводител по проекта

Data publicarii 23.02.17
Tipul documentului: Alte informatii
Coduri CPV 79400000 79200000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: ВИКТОРИЯ - НАЙС EООД

Предоставяне на професионално обучение

Data publicarii 24.02.17
Tipul documentului: Alte informatii
Coduri CPV 80500000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ - ПОМОРИЕ ЕООД

"Избор на ръководители на проекти за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради и многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг по обособени позиции".

Data publicarii 23.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 79420000
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: Община Червен бряг
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 29.460,00 BGN