Feedback

Licitatii din Bulgaria

Aici gasiti licitatii din Bulgaria.

312.472 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Dupa autentificare in site puteti vizualiza si toate licitatiile ACTIVE in acest moment. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 31248)
  Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на доставки на винетни стикери за моторни превозни средства, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград. Доставката на годишните винетни стикери за МПС, посочени в Техническата сп 18.01.17 20.01.17 Благоевград / Blagoevgrad
Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонната централа в УОБ-Равда и изграждане на комплексно телефонно окабеляване. 17.01.17 20.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72-часови проби на помпени агрегати 17.01.17 20.01.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на материали и консумативи за нуждите на мандра "Герзовица" към ДПФЗД - ТП Пловдив, Подразделение Смолян", по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Доставка на кофички за кисело мляко;Обособена позиция № 2 "Изработване и на кли 17.01.17 20.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на битова канализация за бизнес индустриална зона гр. Българово, общ. Бургас 17.01.17 20.01.17 Бургас / Burgas
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ "Иван Вазов” с. Зафирово, разделена на четири обособени позиции:Обособена позиция № 1- Доставка на хлябОбособена позиция № 2- Доставка на млечни продуктиОбособена позиция № 3- Доставка на пресни плодове и 17.01.17 20.01.17 Силистра / Silistra
"Поддръжка на вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции” 17.01.17 20.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обезопасяване на резервоар за пропан бутан - подземен в хотел "Несебър - МО” 17.01.17 20.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е абонаментната сервизна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за асансьорни съоръжения в сградата на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор. Ас 17.01.17 20.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 "Канцеларски материали и консумати 17.01.17 20.01.17 Габрово / Gabrovo

Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на доставки на винетни стикери за моторни превозни средства, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград. Доставката на годишните винетни стикери за МПС, посочени в Техническата сп

Data publicarii 18.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 22453000
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 36.000,00 BGN

Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонната централа в УОБ-Равда и изграждане на комплексно телефонно окабеляване.

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 50334130
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: Университет за национално и световно стопанство
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 3.000,00 BGN

Доставка чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72-часови проби на помпени агрегати

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 42120000
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 70.000,00 BGN

"Доставка на материали и консумативи за нуждите на мандра "Герзовица" към ДПФЗД - ТП Пловдив, Подразделение Смолян", по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Доставка на кофички за кисело мляко;Обособена позиция № 2 "Изработване и на кли

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 15500000 30199760 19520000
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: Държавно предприятие Фонд затворно дело
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 16.400,00 BGN

Изграждане на битова канализация за бизнес индустриална зона гр. Българово, общ. Бургас

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 45000000 45332300
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 270.000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ "Иван Вазов” с. Зафирово, разделена на четири обособени позиции:Обособена позиция № 1- Доставка на хлябОбособена позиция № 2- Доставка на млечни продуктиОбособена позиция № 3- Доставка на пресни плодове и

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 55521200 55523100 15800000 03200000
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: ОУ Иван Вазов с. Зафирово
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 558.109,00 BGN

"Поддръжка на вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 50700000
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 37.794,00 BGN

Обезопасяване на резервоар за пропан бутан - подземен в хотел "Несебър - МО”

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 50700000
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 800,00 BGN

Предметът на поръчката е абонаментната сервизна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за асансьорни съоръжения в сградата на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор. Ас

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 50750000
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: УМБАЛ Света Анна - София АД
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 8.900,00 BGN

Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 "Канцеларски материали и консумати

Data publicarii 17.01.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 30197000 37524100 39263000
Termenul limita pentru depunere: 20.01.17
Autoritate contractanta: ОБЩИНА ГАБРОВО
Locul realizarii: BG:
Pretul estimativ: 7.395,00 BGN