Feedback

Licitatii din Bosnia si Hertegovina

Aici gasiti licitatii din Bosnia si Hertegovina

78.702 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Dupa autentificare in site puteti vizualiza si toate licitatiile ACTIVE in acest moment. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 7871)
  Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Nabavka usluga osiguranja vozila ( obavezno osiguranje i full kasko osiguranje bez franšize sa uključenim rizikom od krađe )(Najniža cijena)(e-Tendering) 21.02.17 27.02.17 Bosnia and Herzegovina
Usluge eksterne revizije informacionoh sistema Banke za period 1.1.-31.12.2016.godine(Najniža cijena) 17.02.17 27.02.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka materijala i rezervnih dijelova za održavanje vatrogasnih vozila i ostalih vatrogasnih sredstava i opreme (Najniža cijena) 17.02.17 27.02.17 Bosnia and Herzegovina
Usluge osiguranja imovine, osiguranja motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika za budžetsku 2017. godinu(Najniža cijena)( Podjela na lotove ) 17.02.17 27.02.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala za budžetsku 2017. godinu(Najniža cijena)( Podjela na lotove ) 17.02.17 27.02.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka izvođenja radova na adaptaciji krova pošte 73206 Mravinjac(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 17.02.17 27.02.17 Bosnia and Herzegovina
pogonsko gorivo, mazivo i dopunski asortiman(Najniža cijena)(e-Tendering)( Okvirni sporazum ) 17.02.17 27.02.17 Bosnia and Herzegovina
NABAVKA NASIPNOG MATERIJALA ZA POTREBE ODRŽAVANJA LOKALNIH I NERAZVRSTANIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE CAZIN ZA 2017.-PONOVLJENI POSTUPAK(Najniža cijena)(e-Tendering)( Okvirni sporazum ) 17.02.17 27.02.17 Bosnia and Herzegovina
Revizija sistema mjerenja i regulacije TELEPERM bloka 7 17.02.17 24.02.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka, isporuka i montaža autoguma(Najniža cijena)(e-Tendering) 17.02.17 24.02.17 Bosnia and Herzegovina

Nabavka usluga osiguranja vozila ( obavezno osiguranje i full kasko osiguranje bez franšize sa uključenim rizikom od krađe )(Najniža cijena)(e-Tendering)

Data publicarii 21.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 66514110-0
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/PROMETA BIH
Locul realizarii: U mjestu sjedista Ugovornog organa (Sarajevo)
Pretul estimativ: 9.401,00 BAM

Usluge eksterne revizije informacionoh sistema Banke za period 1.1.-31.12.2016.godine(Najniža cijena)

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 79212000-3 5
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Locul realizarii: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
Pretul estimativ: 20.000,00 BAM

Nabavka materijala i rezervnih dijelova za održavanje vatrogasnih vozila i ostalih vatrogasnih sredstava i opreme (Najniža cijena)

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 34300000-0
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: GRAD ISTOČNO SARAJEVO
Locul realizarii: Serdar Janka Vukotića bb, Pale

Usluge osiguranja imovine, osiguranja motornih vozila i usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika za budžetsku 2017. godinu(Najniža cijena)( Podjela na lotove )

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 66000000-0 66510000-8 66515200-5 66514110-0 66511000-5
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BIH
Locul realizarii: Prema obrascu za cijenu ponude-specifikaciji TD
Pretul estimativ: 900,00 BAM

Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala za budžetsku 2017. godinu(Najniža cijena)( Podjela na lotove )

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 30000000-9
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BIH
Locul realizarii: Sarajevo, Ložionička 3, a po dogovoru i u područni
Pretul estimativ: 4.300,00 BAM

Nabavka izvođenja radova na adaptaciji krova pošte 73206 Mravinjac(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 45213120-0
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
Locul realizarii: Organizaciona jedinica „JP BH POŠTA“ doo Sarajevo
Pretul estimativ: 25.640,00 BAM

pogonsko gorivo, mazivo i dopunski asortiman(Najniža cijena)(e-Tendering)( Okvirni sporazum )

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 09132100-4 09100000-0
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
Locul realizarii: Sarajevo,Mostar, Brčko

NABAVKA NASIPNOG MATERIJALA ZA POTREBE ODRŽAVANJA LOKALNIH I NERAZVRSTANIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE CAZIN ZA 2017.-PONOVLJENI POSTUPAK(Najniža cijena)(e-Tendering)( Okvirni sporazum )

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 44922200-1
Termenul limita pentru depunere: 27.02.17
Autoritate contractanta: JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
Locul realizarii: Općina Cazin - kamenolom dobavljača

Revizija sistema mjerenja i regulacije TELEPERM bloka 7

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Termenul limita pentru depunere: 24.02.17
Autoritate contractanta: Javno preduzeće Elektroprivrede Bosne i i Hercegovine d.d. Sarajevo

Nabavka, isporuka i montaža autoguma(Najniža cijena)(e-Tendering)

Data publicarii 17.02.17
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 34351100-3 5
Termenul limita pentru depunere: 24.02.17
Autoritate contractanta: PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
Locul realizarii: Mjesto isporuke - Centralno skladište u Bihaću, ul
Pretul estimativ: 1.200,00 BAM