Feedback

Licitatii din Proiectare

Aici gasiti licitatii pentru servicii de proiectare

31.952 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Dupa autentificare in site puteti vizualiza si toate licitatiile ACTIVE in acest moment. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 3196)
  Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Anulata - Servicii de proiectare, faza PTH, detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea avizelor ?i autoriza?iei de construire, asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investi?ii “Reabilitare, modernizare ?i dotare ?coala Primara nr. 1 Cristesti, comuna Criste?ti, jude?ul Boto?ani în vederea ob?inerii autoriza?iei sanitare de func?ionare” 05.02.18 23.02.18 Botoşani
Anulata - Servicii de proiectare faza PTH, detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea avizelor ?i autoriza?iei de construire, asisten?a tehnica din partea proiectantului ?i participarea la fazele incluse în programul de control al lucrarilor, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investi?ii ”Reabilitare, modernizare ?i dotare ?coala Primara nr. 4 Unguroaia, comuna Criste?ti, jude?ul Boto?ani, în vederea ob?inerii autoriza?iei sanitare de func?ionare” 05.02.18 23.02.18 Botoşani
Anulata - Servicii de proiectare si executie lucrari pentru „CONTINUAREA LUCRARILOR: REPARATIE CURENTA SI EXTINDERE PRIMARIE, COMUNA BULBUCATA, JUD. GIURGIU” 06.02.18 23.02.18 Giurgiu
Anulata - Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului: „Reabilitarea si extinderea scolii gimnaziale din localitatea Calimanesti, Judetul Mures” 06.02.18 23.02.18 Mureş
Anulata - Serviciul de proiectare pentru elaborarea PAC+PT+POE+DAA si asistenta tehnica pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului de investitii „Sistem centralizat de alimentare cu apa” si „Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere” in satele Botoroaga si Valea Ciresului, comuna Botoroaga, judet Teleorman. 08.02.18 23.02.18 Teleorman
Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul”Modernizare drum comunal DC 15 in comuna Bucuresci, judetul Hunedoara” 08.02.18 23.02.18 Hunedoara
„Servicii de proiectare faza PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), documentatii avize si asistenta tehnica din partea proiectantului”, pentru proiectul “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DRAGOS VODA - JUDETUL CALARASI” 07.02.18 23.02.18 Călăraşi
Servicii de proiectare pentru proiectul: “Construire pod peste Bistra in localitatea Tauteu, comuna Tauteu, judetul Bihor” 02.02.18 23.02.18 Bihor
Servicii de proiectare pentru proiectul: “Construire pod peste Bistra in localitatea Poiana, comuna Tauteu, judetul Bihor” 02.02.18 23.02.18 Bihor
Proiectare si executie lucrari de „REGENERARE URBANA A SPATIILOR DEGRADATE SITUATE INTRE BLOCURILE DE LOCUINTE IN MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE, JUDETUL TELEORMAN” 01.02.18 23.02.18 Teleorman

Anulata - Servicii de proiectare, faza PTH, detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea avizelor ?i autoriza?iei de construire, asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investi?ii “Reabilitare, modernizare ?i dotare ?coala Primara nr. 1 Cristesti, comuna Criste?ti, jude?ul Boto?ani în vederea ob?inerii autoriza?iei sanitare de func?ionare”

Data publicarii 05.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA CRISTESTI (CONSILIUL LOCAL CRISTESTI)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Servicii de proiectare faza PTH, detalii de execu?ie, documenta?ii necesare pentru ob?inerea avizelor ?i autoriza?iei de construire, asisten?a tehnica din partea proiectantului ?i participarea la fazele incluse în programul de control al lucrarilor, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investi?ii ”Reabilitare, modernizare ?i dotare ?coala Primara nr. 4 Unguroaia, comuna Criste?ti, jude?ul Boto?ani, în vederea ob?inerii autoriza?iei sanitare de func?ionare”

Data publicarii 05.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA CRISTESTI (CONSILIUL LOCAL CRISTESTI)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Servicii de proiectare si executie lucrari pentru „CONTINUAREA LUCRARILOR: REPARATIE CURENTA SI EXTINDERE PRIMARIE, COMUNA BULBUCATA, JUD. GIURGIU”

Data publicarii 06.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 45262800-9
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: Primaria Com. Bulbucata
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului: „Reabilitarea si extinderea scolii gimnaziale din localitatea Calimanesti, Judetul Mures”

Data publicarii 06.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: Comuna Fântânele (Primaria Comunei Fantanele)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Anulata - Serviciul de proiectare pentru elaborarea PAC+PT+POE+DAA si asistenta tehnica pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului de investitii „Sistem centralizat de alimentare cu apa” si „Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere” in satele Botoroaga si Valea Ciresului, comuna Botoroaga, judet Teleorman.

Data publicarii 08.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71321000-4
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA BOTOROAGA (PRIMARIA BOTOROAGA)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 0,00 EUR

Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul”Modernizare drum comunal DC 15 in comuna Bucuresci, judetul Hunedoara”

Data publicarii 08.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322500-6
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA BUCURESCI
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 78.450,00 RON

„Servicii de proiectare faza PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), documentatii avize si asistenta tehnica din partea proiectantului”, pentru proiectul “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DRAGOS VODA - JUDETUL CALARASI”

Data publicarii 07.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA DRAGOS VODA(CONSILIUL LOCAL DRAGOS VODA)
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 106.167,00 RON

Servicii de proiectare pentru proiectul: “Construire pod peste Bistra in localitatea Tauteu, comuna Tauteu, judetul Bihor”

Data publicarii 02.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA TAUTEU
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 18.505,00 RON

Servicii de proiectare pentru proiectul: “Construire pod peste Bistra in localitatea Poiana, comuna Tauteu, judetul Bihor”

Data publicarii 02.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 71322000-1
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: COMUNA TAUTEU
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 17.383,00 RON

Proiectare si executie lucrari de „REGENERARE URBANA A SPATIILOR DEGRADATE SITUATE INTRE BLOCURILE DE LOCUINTE IN MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE, JUDETUL TELEORMAN”

Data publicarii 01.02.18
Tipul documentului: Anunt de participare
Coduri CPV 45112500-0
Termenul limita pentru depunere: 23.02.18
Autoritate contractanta: Primaria Rosiorii de Vede
Locul realizarii: RO:
Pretul estimativ: 3.326.817,00 RON