Intrare in cont client Nume utilizator:  Parola: 
Ati uitat parola? Inregistrare noua

Licitatii publice in domeniul Geodezie
Comandati acum un abonament si le primiti zilnic pe email!

Titlu Data publicarii
Achizitie echipament topografic (statie totala) si sistem de navigatie si pozitionare globala (GPS RTK Baza-Rover sau echivalent) pentru DRDP Cluj   31.10.2014
Achizitioneaza servicii de intocmire documentatie necesara intabularii si obtinerii extraselor de   28.10.2014
contract de servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru reabilitarea si extinderea retelei de statii hidrometrice   24.10.2014
Întocmirea documentatiilor tehnice (studii topografice, geotehnice, expertize tehnice si studii de fezabilitate), pentru obiectivele mentionate în documentatia de atribuire   23.10.2014
"ACHIZITIE ECHIPAMENTE TOPOGRAFICE”   21.10.2014
Actualizare documentatie ACHIZITIE APARATURA TOPOGRAFICA   18.10.2014
Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, în perioada 2014-2020   17.10.2014
Realizarea serviciilor de proiectare - fazele studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, documentatii tehnice necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, studii de teren, expertiza tehnica pentru obiectivul de investitie „Reabilitare si modernizare strazi in intravilanul orasului Borsa, judet Maramures”   17.10.2014
Achizitie servicii de topografie - DS Timis   17.10.2014
"Achizitionare servicii pentru intocmirea de documentatii cadastrale si intocmire rapoarte de evaluare Varianta de ocolire a Municipiului Brasov, tronson II DN11-DN 13”   17.10.2014
Documentatii topografice conform H.G. nr.834/1991 pentru MHC Cugir si MHC Obrejii de Capâlna (doua documentatii). Documentatii de întabulare si notare constructii în Cartea funciara pentru MHC Cugir si MHC Obrejii de Capâlna (doua documentatii   14.10.2014
Studiu de Fezabilitate pentru Aparari de Maluri pe Canalul Sulina –Etapa finala   19.09.2014
Servicii de cadastru pentru realizarea documentatiei: “Sistem infomational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire a bancilor de date urbane în municipiul Bistrita-SISDIEBDU pentru suprafata de 1.266,97 ha”.   17.09.2014

  1    2