Intrare in cont client Nume utilizator:  Parola: 
Ati uitat parola? Inregistrare noua

Licitatii publice in domeniul Geodezie
Comandati acum un abonament si le primiti zilnic pe email!

Titlu Data publicarii
Modernizarea drumurilor satesti in comuna Ciuchici, statele Ciuchici, Macoviste, Nicolint si Petrilova   27.01.2015
Actualizare documentatie Modernizarea drumurilor satesti in comuna Ciuchici, statele Ciuchici, Macoviste, Nicolint si Petrilova   27.01.2015
Studii geotehnice si studii hidrologice la traversari de ape cu conducte de transport gaze naturale, aparari de mal si praguri de fund aferente conductelor de transport gaze naturale   24.01.2015
CL10 - Extinderea retelei de canalizare menajera in satul Misentea   22.01.2015
Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita - Nasaud, in perioada 2014-2020   20.01.2015
Actualizare documentatie "ACHIZITIE ECHIPAMENTE TOPOGRAFICE”   20.01.2015
Servicii de proiectare pentru obiectivul- Intrarile Orasului- concurs de idei pentru un sistem de comunicare integrat in Cluj-Napoca   20.01.2015
„Intocmire doc. cadastrala aferenta Coridor Expropriere pentru 18 UAT-uri, 85 doc. cad. de dezmembrare pentru imob. afectate si evaluarea a 268 imobile potrivit legii 255/2010 in vederea promovarii si aplicarii unei HG de mod. si compl. a HG 742/21.07.2010 – H. privind decl. proc. de exp. a imob. prop. privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica « Reabilitare DN 1 (E 68), Brasov-Sibiu, km 173+800 si km 296+293 » din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a   20.01.2015
Servicii de proiectare pentru lucrari de inchidere si ecologizare la cariera Jiet Defor   17.01.2015
Elaborare studii de specialitate pentru zonele care prezinta risc de alunecare ale benzii carosabile cuprinse între km 7+000-7+150 ?i km 12+200-12+600, la obiectivul de investitii „Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni-Bucovat - Terpezita - Salcuta – Vârtop – Caraula - Cetate, km 4+200 ÷ 71+771”   16.01.2015
Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF)   15.01.2015
Întocmire documentatii cadastrale si derulare procedura de expropriere în baza Legii 255/2010 a imobilelor situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica Reabilitare DN76 Deva – Oradea, sector Brad-Ione?ti” si cuprinse în H.G. nr. 492/2014   13.01.2015
Achizitia de echipamente pentru proiectul POSCCE INCESA (echipamente hardware)   06.01.2015

  1    2